Kurser

 1. Motiverande samtal, MI i grupp

  Datum:
  2018-10-05 09:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Kursen vänder sig till dig som har gått grundkurs i MI och arbetar med eller planerar att arbeta med grupper, exempelvis tobaksavvänjning eller viktminskning. Teori varvas med rollspel där du praktiskt använder dina färdigheter....
 2. Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-28 09:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig! Kursens syft...
 3. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2018

  Datum:
  2018-08-27 00:00 2018-11-07 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 4. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2018-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 5. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2018-04-10 08:00 — 17:00
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 6. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2018-03-12 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Södra Stockholm. Lokal kan komma att ändras.
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 7. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2018-03-12 00:00 2018-03-16 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 8. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 9. När vikten väger över - och leder till ohälsa.

  Datum:
  2018-02-07 13:00 — 17:00
  Vill ni fortsätta att utveckla ert arbete för patienter med övervikt/fetma? Då är denna utbildning rätt för er arbetsplats. Alla får kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som HPÖ-samordnare får d...
 10. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2018-02-01 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 11. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2018-01-30 08:00 2018-01-31 17:00
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig...
 12. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 13. Grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-01-24 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E / lokal kan komma att ändras
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 14. Margareta Grauers föreläser om sår

  Datum:
  2017-12-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Sal Ljung. Solnavägen 1 E, plan 4, Torsplan
  Kursen vänder sig till dig som vårdar patienter med bensår och trycksår. Det är en utmaning att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt och evidensbaserat. Kom och lyssna på Margareta Grauers som har lång erfarenhet och gedigen kunskap ...
 15. Demens

  Datum:
  2017-12-14 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 16. Handlingsprogram övervikt och fetma bjuder in till spännande föreläsning

  Datum:
  2017-12-06 13:30 — 16:00
  Adress:
  Centralt i Stockholm, meddelas senare.
  Två områden vid övervikt och fetma som behöver mer uppmärksamhet är sömnvanor och bruk av alkohol. Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som gått någon utbildning inom "HPÖ" (Handlingsprogram övervikt och fetma), barn och vux...
 17. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2017-12-05 09:00 2017-12-06 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg gäller oktober kursen
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 18. BVC kurs för ST läkare 29 nov-1 december 2017

  Datum:
  2017-11-29 00:00 2017-12-01 00:00
  Adress:
  Kurslokal Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 19. Interprofessionellt forum ”Därför är primärvården bäst på att ta hand om personer med kronisk sjukdom !”

  Datum:
  2017-11-28 13:00 — 16:30
  Adress:
  Plats Wennergren Center, Sveavägen 166
  Välkommen till en spännande eftermiddag om det interprofessionella samverkan i diabetesvården där just Din kompetens spelar en betydelsefull roll. ...
 20. Vanliga ögonsjukdomar kl. 13.15-14.45 ÖNH för primärvård kl. 15.00-16.30

  Datum:
  2017-11-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...