Kurser

 1. Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor

  Datum:
  2019-11-22 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska ...
 2. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2019-11-13 09:00 2019-11-14 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 3. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-11-11 08:30 2019-11-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 4. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-10-23 08:30 2019-10-24 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 5. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3

  Datum:
  2019-10-16 08:30 2019-10-18 16:30
  Adress:
  Saturnus Konferens Hornsgatan 15, Stockholm
 6. Kurs i Motiverande Samtal (MI) för kontaktsjuksköterskor – Akademiskt Primvårdscentrum i samarbete med RCC

  Datum:
  2019-10-07 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg. Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar. Kursens syfte är att ge dig ve...
 7. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2019-09-16 09:00 2019-09-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 8. Behandling av barn och ungdomar med obesitas

  Datum:
  2019-09-11 08:30 2019-09-12 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas, i vården, BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. ...
 9. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-09-09 08:30 2019-09-10 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården ha...
 10. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019

  Datum:
  2019-09-02 00:00 2019-11-20 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 11. Motiverande samtal-MI grundkurs med fortsatt handledning via Skype

  Datum:
  2019-08-22 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 12. Compassion och compassionfokuserad terapi – Fortbildningsseminarium för kuratorer i primärvård

  Datum:
  2019-06-11 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan.
  Christina Andersson är verksam som psykolog och har skrivit böckerna Compassionfokuserad terapi och Compassioneffekten. Hon är en av grundarna av Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet och är även doktorand vid KI där hon gen...
 13. Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

  Datum:
  2019-06-05 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller...
 14. Försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i primärvården (Fullbokad)

  Datum:
  2019-06-03 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Detta är en utbildning som riktar sig till er som någon gång gör funktionsbedömningar som läkare tänker använda i läkarintyget. Vi tar upp DFA-kedjan, rehabkedjan, sjukskrivningsprocessen och rehabkoordinering. Funktionsbedömning kontra arb...
 15. Fortbildningseftermiddag om Hypertoni

  Datum:
  2019-05-29 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Fräscha upp dina kunskaper om hypertoni samt vikten av att ta blodtryck på rätt sätt...
 16. Välkommen till vårens PV-dag 29 maj

  Datum:
  2019-05-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Till denna nätverksträff bjuds alla primärvårdsdietister i SLL/SLSO in. Temat för dagen är ”Enteral och parenteral nutrition”. Vi lär oss om val av sondnäring, upptrappning, åtgärder vid komplikationer, samt vad som är bra för oss die...
 17. Välkommen till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2019-05-28 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 18. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-05-24 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 19. Hypothyreos

  Datum:
  2019-05-23 15:00 — 17:00
  Adress:
  Läkarhuset Odenplan, Odengatan 69
  Välkommen till föreläsningar för centrala stans specialister i allmänmedicin...
 20. Inbjudan till regionalt nätverksforum för REKO i primärvården

  Datum:
  2019-05-23 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Regionalt nätverksforum är ett forum där ni som rehabkoordinatorer i primärvården får möjlighet att träffa varandra och för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog. Denna gång är fokus arbetsgivarkontakter, ärendeavslut och Arbet...