Kurser

 1. Bedöma, behandla och följa upp insatser för personer med artros

  Datum:
  2019-12-11 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) är en nationell satsning som utifrån de senaste rekommendationerna ger grundbehandling vid artros. De enheter som registrerar i det nationella BOA-registret kan utvärdera sin verksamhet på enh...
 2. Drycker i tiden – av och om vikt

  Datum:
  2019-11-28 12:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Välkommen till ett seminarium om dryck med utgångspunkt från obesitas. ...
 3. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-11-26 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 4. Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor (FULLBOKAD)

  Datum:
  2019-11-22 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska ...
 5. Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

  Datum:
  2019-11-18 08:45 2019-11-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Känner du att du behöver mer kunskap om sjukdomen obesitas? Välkommen till denna utbildning. ...
 6. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2

  Datum:
  2019-11-18 00:00 2019-11-20 00:00
  ...
 7. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2019-11-13 09:00 2019-11-14 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 8. ”Vem tar hand om handen?”

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bi...
 9. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning

  Datum:
  2019-11-13 08:30 2019-11-14 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 10. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2019-11-11 08:30 2019-11-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 11. Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut och använder TIPPA-WRI-AWP i din kliniska vardag?

  Datum:
  2019-11-07 13:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM, Centrum för arbets- och miljömedicin
  Här ges en möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga. Det kan handla om remisshantering, insats på rätt nivå, teamsamarbete, komplexa patienter? ...
 12. Kvalificerat rådgivande samtal

  Datum:
  2019-11-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal (prio1) vid ohälsosamma matvanor för patienter som har en särskild risk. Dietisten har kompete...
 13. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 14. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 15. Aktiv livsstil hela livet-än sen….?

  Datum:
  2019-10-30 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Nu inbjuder vi dig som de senaste åren gått kursen ”Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention.” Hur har det gått? Vilka erfarenheter har du och vad skulle vara av värde att resonera om för att hålla liv...
 16. NYHET: Repetition- och fördjupningskurs i Motiverande Samtal-MI (för dig som gått grundkurs)

  Datum:
  2019-10-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Har du gått MI-kurs för flera år sedan? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än? Då kanske denna kurs är något för dig! Du har möjlighet att uppdatera, repetera och fördjupa dina MI-kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Kurs...
 17. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-10-23 08:30 2019-10-24 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 18. En behandlingsmodell vid obesitas för primärvården

  Datum:
  2019-10-21 09:00 2019-10-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med obesitas? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring. ...
 19. Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2019-10-17 00:00 2019-11-29 00:00
  Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes 80 % av alla hjärtinfarkter 30 % av all cancer Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2...
 20. Att se verkligheten – teamrehabilitering för personer med synstörningar

  Datum:
  2019-10-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka störningar finns och hur behandlar vi dem? ...

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till del 1: Normalisering

Länk till del 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till del 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till del 4: Kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser


Prenumerera på våra utskick

Vill du prenumerera på utskick från enheten Våld i nära
relationer? Fyll i dina uppgifter via länken nedan:

Länk till registrering av utskick