Videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

Videobesök webbVälkommen!

Det här kunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter dina patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Kunskapsstödet ger stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod.

Vidare ger kunskapsstödet praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet utifrån en videobaserad kontext.


Kunskapsstödet består av en powerpointpresentation samt länkar.

Klicka på filen och ladda ner på din dator >>För ytterligare frågor kontakta:
Ylva Elvin-Nowak,
biträdande verksamhetschef och enhetschef Våld i Nära Relationer på Akademiskt primärvårdscentrum, ylva.elvin-nowak@sll.se, tfn: 072-2468367.

Erik Hedman, adjungerad professor vid Akademiskt primärvårdscentrum och AVC-samordnare Gustavsbergs Akademiska vårdcentral, erik.hedman-lagerlof@sll.se, tfn: 070-9667074.