Susanne Hellström

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal

Telefonnummer
-

Mobilnummer
0739 627 627

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
mån-fred 100 procent


Kort presentation
Jag ingår i MI teamet där vi har många olika utbildningar att erbjuda. Vi ger även stöd till de som utbildat sig för att utveckla och kvalitetssäkra Motiverande samtal som metod. Jag ingår även i levnadsvaneteamet med fokus på Riskbruk alkohol. Boka vi kommer, Dokumentation för distriktssköterskor med fokus på vårdplaner och NANDA