marie hjerpe

Befattning/ansvarsområde
vårdutvecklingsledare

Telefonnummer
08-123 418 53

Mobilnummer
08-123 418 53

Yrke/profession
undersköterska

Arbetstider
Torsdagar


Kort presentation
Anordnar fortbildning samt nätverksträffar för undersköterskor i primärvården