Lene Nordstrand

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare tobak, alkohol och matvanor

Telefonnummer
0704846813

Mobilnummer
0704846813

Yrke/profession
Distriktssköterska, MSc

Arbetstider
måndag-fredag 8:00-16:30


Kort presentation
Jag arbetar i Kunskapsteam tobak 60 % samt Kunskapsteam ohälsosamma matvanor och riskbruk alkohol 40 %. Jag undervisar i Motiverande samtal och är medlem i MINT.

Akademiska meriter
Specialistsjuksköterska i öppen hälso- och sjukvård Magisterexamen Högskolapedagogik Astma, allergi och KOL-sjuksköterska