Jenny Lindrot

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare, MI Motiverande samtal

Telefonnummer
-

Mobilnummer

Yrke/profession
Leg dietist

Arbetstider
30%


Kort presentation
Jag arbetar i Kunskapsteamet Motiverande samtal, MI och som klinisk leg dietist i primärvården på en rehabenhet. MI teamet har många olika utbildningar att erbjuda samt erbjuder stöd till de som redan utbildat sig för möjliggöra fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av Motiverande samtal som metod.

Akademiska meriter
fil. magister