Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

Primärvården har en central funktion och det är avgörande att all personal har god kunskap om stroke/förvärvad hjärnskada för att kunna lotsa vidare till rätt instans för en god och jämlik vård- och rehabilitering. Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada vill bidra till detta! Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar! Välkommen att kontakta oss!

VI ÄR

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut. 
 • En lotsfunktion för personal – som vill inspirera, motivera och guida genom rehabiliteringskedjan i regionen.

VI VILL

 • Bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos  vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
 • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

VI GÖR

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uni- och interprofessionella.
 • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Konsultationer inom TIA, stroke/förvärvad hjärnskada för personal.
 • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada, såväl regionalt som nationellt.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning och utveckling inom kunskapsområdet.
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Utvärderar egen verksamhet.

En team-medlem är kliniskt verksam i Stockholms läns primärvård.

VI SAMVERKAR MED

Stroke- och hjärnskadevägledaren i Region Stockholm som bland annat har i sitt uppdrag att ta emot förfrågningar från personer som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Även närstående kan kontakta vägledaren.
>>Läs mer om uppdraget och kontaktuppgifter till vägledaren här

KONTAKT

Carmen Wärlinge, teamkoordinator, fysioterapeut, spec neurologi, MSc
e-post:carmen.warlinge@sll.se

Christina Eriksson, arbetsterapeut, med lic
e-post: christina.n.eriksson@sll.se

Görel Rasjö Wrååk, distriktssköterska, MSc
e-post: gorel.rasjo.wraak@sll.se

 

 

 

Årlig uppföljning efter stroke/förvärvad hjärnskada?

Vilket ansvar har primärvården för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada? Det är en utmaning att ha kunskap om vård och rehabiliteringsinsatser i såväl kort som långt perspektiv. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera former för uppföljning av vård, rehabilitering och andra stödinsatser. LÄS MER...

Hjärna tillsammans

Hjärna Tillsammans är ett projekt med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada som följd av exempelvis stroke eller olycka. 

Hur kan stödet och rehabiliteringen för personer och deras närstående bli bättre? Det var utgångspunkten för en mängd rehab-aktörer och ideella organisationer i Stockholms län som gått samman i projektet och där kunskapsteam Stroke/Förvärvad hjärnskada är delaktiga. LÄS MER...

logo hjärna tillsammans