Kunskapsteam: Motiverande samtal, MI

Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

Vad är MI?

MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsstil som kan förbättra samarbetet med patienten och öka följsamheten till behandlingen. Använd på rätt sätt, kan du med hjälp av samtalsstilen stödja patienten i förändringsarbetet – något som kan underlätta för dig som behandlare.

VI ÄR

  • Specialiserade på MI, Motiverande Samtal. Vårt kunskapsteam består av sjukgymnast och specialistsjuksköterskor som är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).  Dietist och läkare arbetar också i teamet.
  • Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

VI VILL 

Bidra till att förbättra samtalen i vården och ge patienterna möjlighet till reflektion och därmed finna egna lösningar till förändringar genom att:

  • Utbilda personalen i de evidensbaserade samtalsverktyg som behövs för att möjliggöra MI-samtal.
  • Kvalitetssäkra personalens MI kompetens genom kontinuerlig handledning och direkt återkoppling av MI-samtalen.

VI GÖR

  • Tar fram, kvalitetssäkrar och erbjuder utbildning i MI, för all vård- och rehabpersonal och chefer inom primärvården i Stockholms läns landsting. Exempel på utbildningar: Grund- och fördjupningsutbildning samt uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet på avancerad nivå.

  • Erbjuder introduktion i MI ute på arbetsplatser i form av ”Boka vi kommer”.

  • Bedriver utvecklingsprojekt.

  • För de som genomfört grundkurs i MI erbjuder vi kostnadsfri kontinuerlig handledning och coachning för att de ska behålla och utveckla MI-kompetensen.

  • Sprider information och kunskap via webbplats.

  • Förmedlar nyheter inom MI genom att hålla oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området.

För att bibehålla och fördjupa kvalitet i våra utbildningar arbetar vi med ett skräddarsytt utvecklingsprogram för MI-utbildare. Programmet innehåller kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av de utbildningar och den handledning i MI som vi erbjuder.

"Ett mycket bra val att ni väljer att gå denna fantastiska kurs.”  ”Du kommer klara det!”  ”Ni kommer att få ta del av en resa. MI-resan, så  lärorikt”."

Citat från kursdeltagare

MI gänget WEBB
Team-medlemmar.

Motiverande samtal plockar även fram kollegers drivkraft 

Nina NabblitenWEBB

Nina Nabb, gruppchef på Rehab Nordost i Täby, har gått MI-ambassadörsutbildning. Nu använder hon Motiverande samtal, MI, som arbetsverktyg i samtal med patienter och personal.
– Jag har börjat lägga mina färdiga lösningar åt sidan och börjat lyssna, säger hon.
Läs mer...

Fortsatt coachning

Grundförutsättningen för att du ska behålla och utveckla dina MI-kunskaper är fortsatt coachning och handledning, därför har vi numera ännu fler kurser på fortsättningsnivå. Du som går poängutbildningen får dessutom möjlighet att utbilda sig till MI-ambassadör. 

Kontakt

Sofia Trygg Lycke, teamkoordinator, leg specialistsjuksköterska, MSc, vårdutvecklingsledare,
MI utbildare, medlem i MINT
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Anne Claesson, leg Sjukgymnast, MSc, vårdutvecklingsledare, MI utbildare, medlem i MINT
E-post: anne.claesson@sll.se

Susanne Hellström, leg distriktsköterska, vårdutvecklingsledare, MI utbildare, medlem i MINT
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se

Lene Nordstrand, leg distriktsköterska, MSc, vårdutvecklingsledare, MI utbildare, medlem i MINT
E-post: lene.nordstrand@sll.se

Åsa Thurfjell, leg läkare, specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare, MI-coach
E-post: asa.thurfjell@sll.se

Jenny Lindrot, leg Dietist, vårdutvcklingsledare, MI-coach
E-post: jenny.lindrot@sll.se