Kunskapsteam: ME/CFS

ME/CFS är en omdiskuterad komplex diagnos, enligt WHO klassificerad som neurologisk sjukdom. Orsakerna bakom sjukdomen är ännu okända. Jämfört med stressrelaterad utmattning eller kronisk smärta är tillståndet relativt ovanligt men då sjukdomen ofta blir långdragen och orsakar signifikant lidande är det viktigt att aktuell kunskap om sjukdomen och omhändertagande finns.  

skogsbild ME

 
Se film om kunskapteamet och introduktion till ämnet >>

VI ÄR

Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av läkare och arbetsterapeuter från både primärvård och specialistmottagningar. Vi är till för dig som jobbar i primärvården. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

VI VILL

Tillhandahålla fortbildning och utvecklingsstöd i vården av patienter med ME/CFS. 

VI GÖR

  • Erbjuder och bistår med fortlöpande utbildning och målinriktat stöd utifrån behov. 
  • Samverkar med specialistklinik (ME/CFS) för ökat samarbete i omhändertagandet av patienter med ME/CFS.  
  • Erbjuder ”Boka vi kommer” vid behov. 
  • Utvecklar en arbetsterapeutisk behandling i primärvård.   
  • Uppdaterar VISS.  

KONTAKT

Johanna Wallensten, specialist i både allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin, koordinator och vårdutvecklingsledare
e-post: johanna.wallensten@sll.se 

Kristin Norefors, leg arbetsterapeut, koordinator och vårdutvecklingsledare
e-post: kristin.elstad-norefors@sll.se 

Lisa Brändström, leg arbetsterapeut och rehabkoordinator, vårdutvecklingsledare
e-post: lisa.brandstrom@sll.se 

Kent Nilsson, specialist i allmänmedicin på Bragée kliniker ME-Center, vårdutvecklingsledare 

Ewa Wadhagen Wedlund, leg arbetsterapeut på Stora sköndals ME-mottagning, vårdutvecklingsledare 

Anna Lindquist, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef på Salems och Tumbas vårdcentral, vårdutvecklingsledare