Kunskapsteam: Övervikt och fetma

Vill du göra mer för dina patienter med övervikt/fetma? Tycker du att det är ett komplext område? Är du intresserad av att praktiskt omsätta handlingsprogrammet övervikt och fetma (HPÖ). Kontakta vårt kunskapsteam.

Hoppande dam

VI ÄR
ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på:

 • Handlingsprogram övervikt och fetma, (HPÖ).
 • Motiverande samtalsteknik (MI).

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

VI VILL

 • Bidra till en jämlik hälsa och minska övervikt och fetma i befolkningen.
 • Uppmärksamma riskgrupper.

VI GÖR

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar.
 • Erbjuder handledning till primärvårdsrehab som genomför gruppbehandling efter fetmakirurgi. 
 • Erbjuder stöd på plats utifrån önskemål.
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i HPÖ.
 • Följer forskning och utveckling inom området.
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev.

KONTAKT

Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Katri Harcke, vårdutvecklingsledare, distriktsköterska, diabetes- och astma/kolsjuksköterska
e-post: katri.harcke@sll.se

Anna Bohlin, vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska HPÖ
e-post: anna.bohlin@sll.se  

Efva Forssell, vårdutvecklingsledare, dietist
e-post: efva.forssell@sll.se 

KONTAKT - Hälsan spelar roll

Elinor Sundblom, projektledare, e-post: elinor.sundblom@sll.se
Eva Flygare Wallén, projektansvarig, e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Helena Bergström
, e-post: helena.bergstrom@sll.se
 

Aktuella utbildningar 

Länk till kurssidan - välj Levnadsvanor i ämnesraden. 

"Boka vi kommer" - Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats. Kontakta någon i vårt kunskapsteam.


Läs mer om aktuell forskning om övervikt och fetma samt hitta material på Vårdgivarguidens hemsida:


Hälsan spelar roll
Projektet innebär en helt ny utbildning som erbjuds personal inom kommunens LSS-verksamhet i syfte att stärka egenmakt och hälsosamma val för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumdiagnoser. ”Hälsan spelar roll”, som bygger på den amerikanska förlagan Health Matters, har utvecklats och anpassats efter svenska förhållanden. Läs mer på projektets utbildningsportal >>

Tips! Lyssna på Funka olika-podden och avsnittet där Eva Flygare Wallén pratar om utmaningen kring matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur vi skapar en bättre hälsa för dem. Lyssna här.