Kunskapsteam: Astma/KOL

Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper i astma, allergi eller KOL? Då är du välkommen att kontakta oss i kunskapsteamet. Vi erbjuder fortbildning och stöd till dig som arbetar i primärvården. Syftet är att skapa förutsättningar för en evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård av patienter med astma, allergi eller KOL. Aktiviteterna är evidensbaserade och erbjuds i varierande former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten

VI ÄR

Ett interprofessionellt och företagsoberoende kunskapsteam med allmänläkare och astma/KOL-sjuksköterskor för personalen i Stockholms läns primärvård. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

VI VILL

Bidra till att patienter med allergi, astma och KOL får en trygg och säker vård och förebyggande insatser av god kvalitet genom att stärka personalens kompetens och yrkesroller samt erbjuda olika sorters stöd.

VI GÖR

 • Tar fram och arrangerar fortbildningsaktiviteter inom astma/allergi/KOL.
 • Ger stöd med att starta astma/KOL-mottagning.  
 • Konsultationer.
 • Erbjuder ”Verktygslåda” – dokument för patient- utbildning, flödesscheman och spirometrilathund.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Håller oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området. Bedriver forskning.
 • Utvärderar aktiviteter.
 • Samarbetar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder samt kuratorer som arbetar och undervisar i primärvården.
 • Deltar i utvecklingsarbete.
 • Bidrar till astma/allergi och KOL-vård av god kvalitet genom möten och arbetsgrupper med exempelvis Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Värdelyftet, VISS, Allergicentrum Stockholm och patientorganisationer.

  Alla team-medlemmar är kliniskt verksamma i Stockholms läns primärvård.
Här finns mer bra information om astma och KOL:
Allergicentrum Stockholm
Astma- allergi- och KOL-sköterskeföreningen

KONTAKT

Maria Rosengren, team-koordinator, distriktssköterska
e-post: maria.rosengren@sll.se
tfn: 072-503 53 29.

Nikolaos Pournaras, specialist i allmänmedicin, doktorand
e-post: nikolaos.pournaras.@sll.se

Marianne Eduards, sjuksköterska inom astma/allergi/KOL
e-post: marianne.eduards@sll.se

Körkort i spirometri ger bättre koll på lungfunktion

UllaoCyntiaAPC

– Det är viktigt att hålla sina kunskaper uppdaterade och att öppna sitt sinne för nya intryck. Annars är risken att man gör som man alltid gjort. Det menar Ulla Johannisson och Cynthia Gaudio som båda har gått kursen Nationellt Spirometrikörkort.

Läs mer...