Kunskapsteam: Hälsosamma matvanor

Enligt Global Burden of Disease, Stockholm är kostrelaterade riskfaktorer i topp där relaterade sjukdomar utgör 11,8 procent av den totala sjukdomsbördan. För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra. Och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. APC:s nya kunskapsteam: hälsosamma matvanor vill bidra till att hälso- och sjukvården arbetar strukturerat med prevention och behandling inom området.

Matvanor Webb

VI VILL

  • Bidra till öka kunskapen hos vårdpersonal i mat så att de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om mat när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att förändra matvanor som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad och baserad på respekt och egna resurser.

VI GÖR

  • Erbjuder fortbildning om mat samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuder stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med ohälsosamma matvanor i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Utvecklar verktyg och material.
  • Omvärldsanalys.

KONTAKT
Lena Lundh, enhetschef, dsk och med.dr
e-post: lena.k.lund@sll.se

Lene Nordstrand, koordinator, dsk, MSc, vårdutvecklingsledare
e-post: lene.nordstrand@sll.se

Åsa Nordmark Åkerblom, dsk, MSc, vårdutvecklingledare
e-post:
asa.nordmark-akerblom@sll.se

Liisa Tolvanen, dietist, MS, vårdutvecklingsledare
e-post: liisa.tolvanen@sll.se  

Anna Rytter, fysioterapeut, MS, vårdutvecklingsledare 
e-post: anna.rytter@sll.se

Åsa Thurfjell, läkare, specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare
e-post: asa.thurfjell@sll.se