Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

Under senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, i synnerhet inom psykisk ohälsa. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Detta medför utmaningar för primärvården med risk att inte kunna ge patienten god och jämlik vård. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteam försäkringsmedicin vill bidra till detta!

VI ÄR

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabkoordinator.
 • I teamet ingår även åtta processledare, ett för varje AVC-område, som arbetar med utveckling och stöd lokalt gentemot rehabkoordinatorer och husläkarmottagningar. Processledarna arbetar kliniskt som rehabkoordinatorer.

VI VILL

 • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 • Bidra till att läkare upplever ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
 • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

VI GÖR

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
 • ”Boka-vi-kommer” utifrån verksamhetens behov.
 • Stödjer verksamheter att skapa strukturer för kontinuerligt kompetensstöd, exempelvis i att ta fram lokala handläggningsrutiner.
 • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer.
 • Informerar verksamheter om rehabkoordinatorns uppdrag.
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
 • Utvärderar egen verksamhet.

Försäkringsgänget WEBB
Stora delar av teamet som jobbar med försäkringsmedicin i primärvården.

KONTAKT

Christina Bini, koordinator
e-post: christina.bini@sll.se

Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut
e-post: lisa.brandstrom@sll.se

Monika Engblom, med dr, specialist allmänmedicin
e-post: monika.engblom@sll.se

Cecilia Grape, rehabkoordinator, leg. sjukgymnast
e-post: cecilia.grape@prosalus.se

Päivi Piispanen, leg. sjukgymnast
e-post: paivi.piispanen@sll.se

Johanna Wallensten, specialist i allmänmedicin
e-post: johanna.wallensten@sll.se

Processledare:
Annika Allard
, processledare, AVC Hässelby/Akalla
e-post: annika.allard@sll.se

Luciana Bengtsson, processledare, AVC Mörby
e-post: luciana.bengtsson@sll.se

Sofia Berto, processledare, AVC Huddinge/Flemingsberg
e-post: sofia.berto@sll.se

Cecilia Grape, processledare, Norrtälje/TioHundra AVC
e-post: cecilia.grape@prosalus.se

Carin Lundgren, processledare, AVC Jakobsberg
e-post: carin.a.lundgren@sll.se

Mona Sjölund, processledare, AVC Liljeholmen
e-post: mona.sjolund@capio.se

Anne Wetterholm, processledare, AVC Gustavsberg
e-post: anne.wetterholm@sll.se

Gunilla Elfmark, processledare, AVC S:t Erik
e-post: gunilla.elfmark@sll.se