Fortbildning & utveckling - Informationsmaterial

Här kan du ladda ner och läsa vårt informationsmaterial. Klicka på skriftens namn för närmare information och nedladdning.

 

Information kopplad till Covid-19

>>Praktisk information om akuta inhalationer.

>>Råd om mat och dryck vid Covid-19 infektion, för vård utanför sjukhus.

>>Stöd till sjuksköterskor och distriktssköterskor för omvårdnad inom basal hemsjukvård och på mottagning.Övrig information från kunskapsteamen


Diabetes 

Att välja skor >>>

Rör på fötterna >>>

Ta hand om dina fötter >>> 

Grupputbildning i diabetes 

Grupputbildning del 1 Sjukdomen >>>

Grupputbildning del 2 Maten >>>

Grupputbildning del 3 Behandling >>>

Grupputbildning del 4 Komplikationer >>>

Grupputbildning del 5 Att leva med sjukdomen >>>

Manual för grupputbildning >>>

 

Levnadsvanor 

Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal  >>>

Läkemedel för rökavvänjning >>>

 

Äldre/Prevention och behandling av undernäring hos äldre 

Bedömningshjälp undernäring >>>

Energiberikning >>> 

Individuell kostplan >>>

Kostråd till dig som behöver extra energi och näring >>>

Kostråd till dig som är förstoppad >>>

Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken >>>

Mellanmålsförslag >>>

Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning >>>>

Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut >>> 

Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring/risk för undernäring >>> 

Råd till dig som besväras av muntorrhet >>>

Råd till dig som har dålig aptit >>>

Samverkansrapport >>>

Samverkansrapport, användarguide >>>

Självskattningsskala >>>

SBAR Demens >>>

 

Våld mot kvinnor

Berättelsen om Kvinnan och Mannen >>>