Fortbildning & utveckling

 

Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar. Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning och arrangerar på den plats du önskar.

På enheten för Fortbildning & utveckling vävs kunskap som baseras på riktlinjer och evidens samman med kvalitetsarbete eller frågeställningar från den egna vårdcentralen och/eller vårdenheten. Enheten tar, tillsammans med vårdpersonalen, även fram verktyg och kvalitetsindikatorer för att förbättra vården av patienterna i primärvården.

Hos oss finns lokala fortbildningssamordnare, FPU-ledare (Fortbildning och Professionella Utvecklingsledare ) för varje yrkeskategori samt vårdutvecklingsledare i ämnesspecifika kunskapsteam. Majoriteten av dem arbetar även kliniskt i primärvården.

 

 Fortbildningsaktiviteterna spänner över områden som diabetes, astma/KOL, Motiverande samtal, verktyg för livsstilsförändring till demens, nutrition och artrosskola. Läs mer och anmäl dig  till våra kurser här.

Väx med kunskap !

Äldre med diabetes, Fysisk aktivitet på recept och ett stort antal kurser i Motiverande samtal. Det är ett axplock av Akademiskt primärvårdscentrums kurser. Botanisera bland vårt spännande utbud här! Passa på att anmäla dig redan nu för att säkra din plats!

 

 

Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta och uppdatera dina kunskaper.  Vi erbjuder därför seminarier på den plats du själv önskar, helt utan kostnad!

Se alla seminarier här

 

 

 

 

SÖK