Kurser

 1. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2020-02-19 08:30 2020-02-20 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 2. Äldre med psykisk ohälsa – en viktig kurs för dig som distriktssköterska

  Datum:
  2020-02-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  18-19/2 Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69. 24/3 Solnavägen 1 E, sal Ljung
  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård som de har behov av. Du som distriktssköterska har en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa.I en helt ny kurs får du lä...
 3. FaR ur ett barnmorskeperspektiv

  Datum:
  2020-02-18 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa, såväl under graviditet som annars. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. Nu håller vi en kurs i FaR som är sp...
 4. Grundkurs i gynekologi och obstretik

  Datum:
  2020-02-17 08:30 2020-02-19 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 5. Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2020-02-12 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  En utvecklad samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är betydelsefull och bidrar till att få ett helhetsperspektiv på patientens behov. Rehabkoordinering möjliggör en effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras t...
 6. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering

  Datum:
  2020-02-12 08:30 2020-02-13 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!...
 7. Sår & debridering

  Datum:
  2020-02-11 13:00 — 16:00
  Adress:
  Hässelby Vårdcentral
  Lär dig följa ett sårs utveckling och ge bästa tänkbara förutsättningar för läkning. Tips och råd om hur vi genom rengöringsteknik, avlastning, förbandsval och andra vårdande åtgärder av ett sår kan stimulera bästa möjliga läkning,...
 8. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2020-02-11 09:00 2020-02-12 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 9. FaR-ledare för Barn och Ungdomar

  Datum:
  2020-02-10 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. ...
 10. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2020-02-10 08:30 2020-02-11 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 11. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2020-02-07 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 12. Grundkurs i graviditetsrelaterad bäcken - och ryggsmärta

  Datum:
  2020-02-07 08:30 — 16:30
  Adress:
  Medfit, Ebba Bååts Torg 6
  Denna kurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvården som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta....
 13. Vårdhygieniskt arbetssätt vid mindre operationer och sårskador

  Datum:
  2020-02-06 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Lär dig mer om det vårdhygieniska arbetssättet vid små operationer och sårskador....
 14. Våld i nära relationer/Radiologi/ Gynekologi (6 feb)/ Yrsel (11 feb)

  Datum:
  2020-02-06 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Ämnena är: Våld i nära relationer Radiologi Gynekologi (6 feb) Yrsel (11 feb) ...
 15. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2020-02-03 08:45 2020-02-05 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 16. Motiverande samtal-MI grundkurs

  Datum:
  2020-01-30 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 17. Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och ungdomar

  Datum:
  2020-01-29 08:45 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du lära dig använda Fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och öva på bemötande och samtal som främjar fysisk aktivitet? Vill du skaffa dig kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn? Då ...
 18. AOS (allvarliga ospecifika symtom) samt Kolorektal cancer i primärvården

  Datum:
  2020-01-28 14:00 — 16:30
  Adress:
  Tranebergs vårdcentral
  Välkommen till fortbildningsnätverk för allmänläkare i västra Stockholm 29-gruppen...
 19. Motiverande samtal MI - 3 dagars kurs för rehab-koordinatorer (REKO) med fortsatt handledning under 12 månader

  Datum:
  2020-01-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Erbjudande våren 2020 för rehab-koordinatorer (REKO). Är du intresserad av samtal men känner du att du saknar verktyg/metod för att motivera patienter till att återgå till arbete/sysselsättning vid sjukskrivning ? Då kan denna kurs vara någ...
 20. Fästingburna sjukdomar

  Datum:
  2020-01-22 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Fästingburna sjukdomar ...