Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2020-10-14 09:00 2020-10-15 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Empowerment- Lär för Livet - Personcentrerad gruppbaserad patient utbildning vid diabetes

  Datum:
  2020-09-30 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte bara om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad häls...
 3. Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Arbetet som sjuksköterska eller distriktsköterska i primärvården innebär att man behöver hålla sig uppdaterad inom många olika områden, varav diabetes är ett. Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men m...
 4. Behandling av barn och ungdomar med fetma

  Datum:
  2020-09-23 08:45 2020-09-24 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Föreläsare med gedigen erfarenhet delar med sig av sina erfarenheter och berättar om befintlig evidens kring sjukdom och behandling...
 5. FaR-ledare för Barn och Ungdomar

  Datum:
  2020-09-09 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. ...
 6. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2020-08-31 08:30 2020-09-01 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 7. Fortbildningseftermiddag om Hypertoni

  Datum:
  2020-06-03 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Varför får man högt blodtryck och hur tar man blodtryck på rätt sätt. En hypertoniutbildning för undersköterskor i primärvården....
 8. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2020-05-27 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Nordost och nordväst. Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 9. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Ej ännu bestämt

  Datum:
  2020-05-19 14:00 — 16:30
  Adress:
  Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 10. Graviditetsdiabetes-ett samarbete för bästa resultat

  Datum:
  2020-05-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Graviditetsdiabetes drabbar 1-3 % av gravida kvinnor. Vi får en uppdatering om vad tillståndet innebär och varför det är så viktigt att identifiera dessa kvinnor, de nya gränsvärdena samt vilken behandling som erbjuds. Hur ser vårdkedjan ut ...
 11. Kardiologi i primärvården

  Datum:
  2020-05-13 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Kardiologi ...
 12. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2020-05-13 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 13. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2020-05-11 08:45 2020-05-13 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 14. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2020-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 15. Jag vill boka tid för sjukskrivning! Vad svarar sjuksköterskan i telefonrådgivningen?

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Hur hanterar man dessa frågor som många gånger kan vara svåra att svara på i stunden. Här får du lär...
 16. Den äldre patienten med smärta

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Smärta är vanligt förekommande bland äldre personer men blir lätt förbisedd och behandlas inte alltid optimalt. Vi får en uppdatering om smärtans olika dimensioner specifikt hos äldre personer; bakgrund, smärtbedömning, hinder och möjligh...
 17. Sjukskrivningsarbetet i fokus- bygg försäkringsmedicinska team och nå längre!

  Datum:
  2020-05-07 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Som ett led i det sjukskrivande arbetet på mottagningen är övergripande rutiner och riktlinjer värdefulla för samsyn och en enad process. Att skapa ett försäkringsmedicinskt team bestående av en specialintresserad läkare och rehabkoordinator...
 18. Fortbildning om matallergier hos barn

  Datum:
  2020-05-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 19. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2020-05-05 08:30 2020-05-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 20. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2020-05-04 08:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Lindhagensgatan 98
  Personer med kognitiva symtom som söker primärvården behöver uppmärksammas och en utredning startas tidigt vid eventuell misstanke om kognitivsjukdom. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete...