Seminarium bas för rehabkoordinatorer i primärvård


En utvecklad samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är betydelsefull och bidrar till att få ett helhetsperspektiv på patientens behov. Rehabkoordinering möjliggör en effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser mot målet att öka arbetsförmåga. I försöksverksamheten med rehabkoordinatorer anordnar kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) seminarier i ämnet.

Kursdatum och tid:
12/2, kl. 13-16:30
Målgrupp: Rehabkoordinatorer och leg. sjukvårdsprofessioner som är intresserade av sjukskrivningsprocessen och försöksverksamheten med rehabkoordinator.
Anmäl dig senast 29/1
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Rehabkoordinator
Innehåll:
13.00-13.15 Introduktion: Vilket stöd erbjuds från APC? Cecilia Grape, vårdutvecklingsledare teamet försäkringsmedicin, APC
13.15-14.00 Försäkringskassan: Roller och regelverk Johan Degerman och Maria Pettersson, samverkansansvariga Försäkringskassan
14.00-15.00 Vad gör en rehabkoordinator? Cecilia Grape, rehabkoordinator, vårdutvecklingsledare och processledare APC
15.00-15.30 Paus med fika
15.30-16.30 Försäkringsmedicin för koordinatorer Johanna Broms, försäkringsmedicinsk sakkunnig läkare HSF
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Cecilia Grape; cecilia.grape@prosalus.se
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 6 sal: Tensta
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer