Att bedöma-behandla och träna personer med spasticitet eller annan muskeltonus (INSTÄLLD)


För arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Primärvårdsrehab, som möter personer efter stroke/förvärvad hjärnskada!
Vad är viktigt att bedöma, behandla för att hitta rätt väg i fortsatt träning/behandling?

Kursdatum och tid:
25/3, kl. 8:30-16
Arbetsterapeuter och fysioterapeut i primärvårdsrehab. Personal i neuroteamsuppdraget prioriteras.
Anmäl dig senast 3 mars
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Lärandemål:
Fördjupad kunskap om:
• tonus och spasticitet
• bedömning av tonus/spasticitet
• att träna/behandla personer med tonus/spasticitet problematik
• att bedöma behov av skenor/ortoser
Föreläsare:
Britt-Marie Rydh Berner, leg sjukgymnast
Kjell Kullander, överläkare specialist rehabiliteringsmedicin,
Tonusmottagningen Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus AB
Jenny Utbult, ortopedingenjör, verksamhetschef samt ortopedingenjörer från strokegruppen/neurologi, Teamolmed SÖS
Kostnad:
1200 kr exkl moms
I avgiften ingår:
Kaffe/te på fm och em ingår. Lunch finns att köpa i närområdet.
Kontaktperson:
Ytterligare information ges av: Carmen Wärlinge e-post: carmen.warlinge@sll.se, tfn , 072-524 82 79, Christina Eriksson e-post: christina.n.eriksson@sll.se, tfn 073-037 68 80
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Innan kurs ska 2 patientfall med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada med tonusproblematik förberedas och skickas in. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer