Egenmakt och medinflytande i fokus på diabeteskonferens!

Byggabro webbHög nivå, kunskapsutbyte, inspiration och god stämning. Allt detta när forskare, kliniker och personer med diabetes från hela världen möttes på Diabetes Self-Management Alliance (DSMA) femte årliga konferens. Denna gång stod Akademiskt primärvårdscentrum för värdskapet.

Om vi vill ta hand om patienten framför oss på ett bra sätt måste vi ta reda på vem personen är och vilka värderingar, mål och preferenser personen har. Med de orden inledde Victor Montori., endokrinolog och forskare vid ansedda Mayokliniken i Rochester, Minnesota, USA, DSMA:s årliga konferens.

I år höll den till på Djurönäset strax utanför Stockholm med Akademiskt primärvårdcentrum som värd och medarrangör. DSMA (Diabetes Self-Management Alliance) är en internationell mötesplats för experter, forskare, kliniker och personer med diabetes att diskutera egenvårdstöd, sprida kunskap och skapa allianser.

Diabeteskonferenscollage

UR KONFERENSVIMLET: fr vänster: Noua Saleh Stattin, konferensdeltagare, Victor Montori och ännu fler konferensdeltagare.

Montoris uppmaning återspeglades väl i årets tema: Bygga broar mellan primärvård, slutenvård och personer med diabetes. Under två dagar diskuterade de runt 100 deltagarna ämnen som: gör det själv-teknik(DIY), värdet av kamratstöd, unga med typ 2-diabetes, hur Danmark, Norge och Sverige använder PROM (Patient Reported Outcome Measures), delat beslutsfattande, peer-to-peer online, omsorg för äldre personer med diabetes, certifiering, diabetesoro och utbildning som effektivt stödjer egenvård.
– Det är väldigt roligt att så många kunde komma. Många uppskattar upplägget där fokus ligger på att dela och utbyta kunskap i små grupper. säger en av huvudarrangörerna Nouha Stattin Saleh, medlem i DSMA samt kunskapsteam diabetes vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Hon fortsätter:
– Det är väsentligt att hitta sätt att uppmuntra våra patienter att fatta egna beslut och ta tillvara deras berättelser för att bygga upp en bredare kunskapsbas inom diabetes. Det finns goda ansatser, exempelvis jobbar vårt diabetesteam här i Stockholm med att inkludera personer med diabetes i våra utbildningar och i utvecklingsprojektet DiaCert. Men det finns mycket mer vi skulle kunna göra. Därför är det bra att konferensen riktar ljuset på hur det kan gå till, så att vi kan få fler bra uppslag.

Delat beslutsfattande
Delat beslutsfattande (Shared Decision Making, SDM) är ett arbetssätt som lyftes fram under konferensen. Det syftar till att patient och vårdpersonal tillsammans fattar beslut om lämpliga behandlingsalternativ, där hänsyn tas till båda parters kunskap, tillgänglig evidens och patientens värderingar och prioriteringar.
– Evidens och riktlinjer ensamt är inte nog för att ta ett kliniskt ställningstagande. Man måste även fråga sig: Är detta viktigt och relevant för patienten?, säger Victor Montori.

Vårdens välvilja att uppfylla mål förloras ibland i synen på vad som mäts och varför med medicinska mål som skiljer sig från patientens egna, menar Montori. Han tar exemplet med HbA1C: där vårdens mål ofta handlar om att sänka blodsockernivåerna. Patienten däremot kanske har en helt annan målbild som att ”överleva”, ”må bra” eller ”kunna cykla”.
– Båda målbilderna är viktiga för att slutresultatet bli det önskvärda. Testa vårdbördan och tänk på patientens förmåga att göra allt vi föreskriver och sätt riktlinjerna i ett sammanhang, manar Victor Montori.

Inte alla patienter är desamma och inte alla är beredda att hantera sina problem på samma sätt. Med de allra flesta klarar sig bättre och gör bättre när de blir aktivt involverade i vård och behandling, säger Victor Montori.

Kamratstöd kan berika både individ och vård
Diabetes har man dygnet runt och det kan vara både svårt, ensamt och främmande. Kamratstöd, både online och i fysiska grupper, kan vara bra sätt att hitta motivation, stöd och tröst. Om det handlade workshopen "The value of peer support from perspective of people with diabetes, clinicians & educators”. Där fick deltagarna bland annat lyssna till danskan Tina Blichfeldt, tysken Bastian Hauck och irländskan Gráinne Flynn som alla själva lever med diabetes.

– Onlinesamhällen kan hjälpa oss att komma i kontakt med våra diabeteskamrater. När som helst, var som helst och där man kan prata om nästan vad som helst - vare sig det är medicinskt, emotionellt eller tekniskt. Att aktivt delta kan till och med leda till positiva medicinska effekter enligt viss forskning, menade Bastian Hauck som bland annat grundat de virtuella sociala nätverken # dedoc och # docday med tusentals följare.

Kamratstöd bör inte uppfattas som att konkurrera med medicinsk expertis och professionell utbildning, utan som att komplettera och förstärka dem, inflikade danska diabetessjuksköterskan och forskaren Mette Due-Christensen från Steno Diabetes Center i Köpenhamn och King's College London.
– Kamratstödjare är viktiga resurser i Stenos verksamhet. Det ger stort mervärde och nya infallsvinklar i både forskning, utbildningar och utvecklingsprojekt, och även i ledningsfrågor eftersom Tina Blichfeldt numera ingår i vår styrelse, säger Mette.

Deltagarna på workshopen fick i uppgift att formulera hinder och möjligheter med att införa online-peer-to-peer i sina egna organisationer. Lovvärd satsning och användbar källa till kunskap tyckte många. Men osäkert hur kopplingen till kliniska vården skulle gå till i praktiken. Vissa uttryckte även oro för att människor skulle få vilseledande eller felaktig information och råd online. Mer kunskap om att bygga upp och integrera kamratstödet inom vård efterlystes därför.
– Det var spännande dagar. Årets konferens kommer säkert lägga grunden för ambitiösa och spännande samarbeten framöver, avslutar Jan Hasselström, verksamhetschef på Akademiskt primärvårdscentrum.

TEXT: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-02-13

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER