"Må bra med kultur" lanseras

Må bra med kulturAPCsajtFör att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

Kan dans, skriva, musik och teater fungera som buffert mot stress och psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända? Det ska provas i projektet ”Må bra med kultur”. Satsningen genomförs av APC i nära samarbete med asylmottagningar och kommunernas kulturförvaltningar/kulturinstitutioner på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Projektets övergripande syfte är att ta fram effektiva modeller för att kunna ordinera kulturaktiviteter för unga asylsökande och nyanlända i åldrarna 15-20 år, som riskerar psykisk ohälsa eller har uttalad psykisk ohälsa.
– Många asylsökande barn och ungdomar som har kommit till Sverige mår psykiskt dåligt eller är i riskzonen. Vi vill öka deras möjligheter att komma in i en gemenskap och göra något aktivt, där fokus inte är asylprocessen utan att stärka och locka fram det friska. Kulturaktiviteterna ligger därför utanför vården och leds av professionella kulturkoordinatorer och kulturpedagoger från kommunerna, säger projektledare Joacim Larsen vid Akademiskt primärvårdscentrum.

"Ett smörgåsbord"
Potentiella deltagare bedöms och rekryteras av sjuksköterskor/processledare på de asylmottagningar som är med i projektet. De ungdomar som är intresserade kontaktas av en kulturkoordinator från kommunen. Ungdomarna delas in i grupper om 8-12 deltagare. Grupperna följs och leds av kulturkoordinatorn från kommunen som organiserar olika kulturaktiviteter en gång i vecka under 8 veckor. Kulturaktiviteterna leds av särskilda kulturpedagoger och efter varje tillfälle samlas gruppen runt en fika och socialt umgänge.
– Tanken är att det ska vara som ett smörgåsbord. Med kulturupplevelser som passar alla. Det kan handla om allt från eget skapande med dans, drama, akvarellmålning och musik till att gå på konserter, teater och konstutställningar, i de flesta fall i närmiljön, förklarar Joacim Larsen.

De ungdomar som deltar i projektet följs upp vid minst två tillfällen av sjuksköterskorna på de medverkande asylmottagningarna.

Mer forskning behövs
Men mår man verkligen bättre av kultur och hur ser kopplingen mellan kultur och bättre hälsa ut? Enligt Joacim finns det ett flertal studier som påvisat ett samband mellan kultur och hälsa och att det är ett forskningsområde som ständigt växer och utvecklas.
– Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang och därmed fungera som en viktig friskvårdsfaktor, säger Joacim Larsen och tillägger:
– Men det behövs mer forskning inom området för att kunna säkerställa effekter och förklara varför, och för att få fram modeller som fungerar. Därför kommer vi även utvärdera projektet vetenskapligt.

Att regionen vågar satsa på alternativa metoder är glädjande. Kultur är idag en outnyttjad potential i hälso- och sjukvårdens ordinarie verktygslåda, menar Joacim Larsen. Men, betonar han, kulturaktiviteterna ska inte ses som en ersättning av annan behandling utan som ett komplement:
–Förhoppningsvis kan projektet även fungera som en bro mellan hälso- och sjukvård och övriga delar av samhället.


Text: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-09-18

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER