Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

Peer Learning APCwebbNu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

Bakom satsningen står Akademisk vårdcentral Danderyd vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC och Sophiahemmet Högskola.
– Styrkan med modellen är att studenterna stödjer varandra i lärandet tillsammans och att du som handledare kan stå mer i bakgrunden och inte behövs hela tiden, säger Lena Lund, enhetschef vid APC.

Sjuksköterskestudenternas handledare som ingår i projektet får verktyg för att kunna arbeta enligt modellen på sin enhet. Projektledarna Teresa Hagelberg vid Älvsjö vårdcentral och Kristin Grundtman på Rundby vårdcentral håller två workshops under hösten där hinder och möjligheter med Peer Learning identifieras och olika aktiviteter tas fram. Den beräknade tidsåtgången för varje workshop är 2 timmar och det utgår ekonomisk ersättning för handledarnas tid.
– Det optimala är om minst två handledare kan medverka vid båda tillfällena så de har stöd av varandra. Alla erbjuds fortsatt handledning på plats på mottagningen, säger Lena Lund.

Är du intresserad?
Kontakta Teresa Hagelberg, leg ssk, e-post: teresa.hagelberg@sll.se eller Kristin Grundtman, leg ssk, e-post: kristin.grundtman@ptj.se


Tidigare visade vinster med Peer Learning:

  • Studenternas lärande ökar då de ges möjlighet till eget ansvar och självständighet.

  • Studenterna upplever ökad trygghet och diskussioner med handledare får ökat djup då de reflekterat på egen hand

  • Studenterna kan vara mer självständiga eftersom handledaren fungerar som stöd till studentparet. Handledaren kan till exempel sitta i telefonen samtidigt som studenterna har patienter på mottagningen.

  • Handledning effektiviseras genom att varje handledare kan ta fler studenter.

  • Möjligheterna att uppfylla avtalet om antalet studenter ökar utan att handledarna upplever ökad tyngd av att handleda.

  • Handledarna upplever en minskad känsla av otillräcklighet mot studenten

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-09-18

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER