Grupputbildningamaterial: Diabetes

Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

Den nya versionen av Kunskapsteam Diabetes Grupputbildningsmaterial till patienter med typ 2 diabetes, ”Lär tillsammans om diabetes” är nu klart. Materialet har 5 delar. USB med tillhörande material och powerpointbilder delas ut i samband med att man deltar i kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes”. Materialet delas även ut till de som tidigare gått kursen. 

Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras. 

Om du har frågor eller önskar beställa materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-05-21

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER