God fortsättning på det nya året!

iStock 995420002Så har ånyo ett år gått. 2018 var året då mycket föll på plats. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommittéens granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.


Det känns spännande och utmanande att vi är med i det viktiga uppdraget att utveckla den nära sjukvården i Region Stockholm. Samtidigt innebär utnämningen USV-enhet ett stort ansvar för att forskning och utbildning som vi bedriver eller är engagerade i ska fortsätta hålla hög klass. Tillsammans med hela primärvården behöver vi fortsätta att utveckla den vetenskapliga kompetensen. Det innebär att ifrågasätta och reflektera så att undersökande attityder utvecklas och att vi i förlängningen gemensamt kan bidra till ökad hälsa i befolkningen.

Fram till i dag har universitetssjukvården i Stockholmsregionen främst bedrivits vid sjukhusen. Men eftersom alltmer vård bedrivs i primärvården eller i patientens hem kommer det bli än mer viktigt att även forskning, utvärdering och kvalitetssäkring ställer om och följer med patienten ut till primärvården och hem. Om tre år kommer görs en ny bedömning av hur vi tillsammans med regionens primärvård klarat kraven för USV.

2018 var även året då vi fick både många nya och förstärkta uppdrag. Exempelvis kring: hälsosamma matvanor; tobaksbruk; riskbruk alkohol; FaR för att stärka psykisk hälsa; försäkringsmedicin; cancer; verktyg för hälsosammare levnadsvanor för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, och ME (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome).

2018 fick primärvården i regionen dessutom den första professorn i klinisk primärvård och omvårdnad. Detta är historiskt. Jag hoppas att många kommer att följa i Lena Törnkvist fotspår.

Fler studenter än någonsin gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning i primärvården. Detta är både en utmaning och stimulans för oss alla. Studenternas frågor, kunskapstörst och nytänkande skärper oss som handledare och utmanar oss som är chefer och medarbetare. Nytänkande och ifrågasättande är det som bidrar till utveckling och nya lösningar. Viktigt är också att genom våra möten med studenter bidrar vi alla till framtida rekrytering av nya alerta medarbetare. Därför är det roligt att rekordmånga vårdcentraler i år prisats för god handledning av studenterna. Att primärvården är en attraktiv arena för nya medarbetare är lika viktigt för framtida forskning och utveckling som för vårdverksamheten.

Under 2019 har vi ytterligare nyheter på gång och en framtida regionsutveckling står för dörren.

Eva Sydhoff Henriksen, verksamhetschef APC

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-01-08

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER