Distriktssköterskan Lena Törnkvist blir professor!

Lena WEBB nyLena Törnkvist vid APC är den första distriktssköterskan som utses till adjungerad professor inom klinisk primärvård och omvårdnad vid Karolinska Institutet. Hon är en pionjär inom vårdutveckling med inriktning på primärvård. Visionärt och målinriktat har hon dessutom bidragit till den vetenskapliga växtkraften i primärvården. Och det arbetet vill hon fortsätta bedriva!

- Det känns mycket hedrande att få en sådan utnämning från Karolinska Institutet, och att få ett sådant varmt mottagande från kollegor, säger Lena Törnkvist.

LenaTörnkvist WEBB stor

Lena Törnkvist (höger) hyllas för den nya utnämningen av veksamhetschef Eva Sydhoff Henriksen.


Den nya utnämningen är bara någon dag gammal, men hennes meritlista är desto längre. Hon disputerade 2001 inom Allmänmedicin. Hittills har hon publicerat ett 60-tal artiklar i internationella tidskrifter och därutöver författat bokkapitel, rapporter och populärvetenskapliga artiklar. Hon har deltagit i kommittéer för bedömning av fondmedel för vetenskapligt arbete. Hon har handlett många doktorander och fått flera utmärkelser, bland annat som årets stjärnpedagog och årets omvårdnadsledare.

Tidigt väcktes intresset för primärvård, omvårdnad och betydelsen av interprofessionellt lärande i praktiken. Hon utbildade sig till distriktssköterska och kom efter några år i kontakt med dåvarande Centrum för allmänmedicin, CeFAM. Och på den vägen är det.
-Jag började som vårdutvecklare för distriktssköterskor i södra länet och fick sedan allt mer ansvar till att idag omfatta samtliga professioner i primärvården och hela länet som arbetsfält, säger Lena Törnkvist.

Antalet utbildningar och kurser med mera som hon varit med att utveckla sedan dess är otaliga. Sedan 2007 är hon chef för fortbildnings- och utvecklingsenheten vid Akademiskt primärvårdscentrum (tidigare CeFAM).
- Uppdraget är att erbjuda kunskap och stöd till personalen i primärvården för att bidra till evidensbaserad vård och akademisk tillväxt, säger Lena Törnkvist.

Forskning och handledning i nära samarbete med främst Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet ingår därför som en mycket viktig del i hennes arbete. Likaså att vara en brygga mellan KI, APC och det kliniska arbetet i primärvården.
- Jag trivs mycket med mitt arbete och tycker att jag hamnat på precis rätt plats. Jag gläds åt att fått vara med hela resan, från 10-mannagruppen på Diagnosvägen i Flemingsberg, till dagens Akademiskt primärvårdscentrum med cirka 130 engagerade och duktiga kollegor och det nära samarbetet med framförallt Karolinska Institutet men också sekundärvården och andra viktiga organisationer.

Och ännu har hon inga planer på att slå av på takten.
- Jag är ivrig att fortsätta vidareutveckla och stärka olika former av primärvårdsanpassade interventioner och få vara en del av arbetet med att utveckla primärvården som universitetssjukvård och som en viktig del i den nya kunskapsstyrningen, avslutar Lena Törnkvist.

Text: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-12-13

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER