AVC Hässelby/Akalla bjuder in till FoU-konferens!

Som en del av primärvårdens forsknings-och utvecklingsarbete anordnar AVC Hässelby/Akalla en FoU-konferens den 26 september, klockan 9 till 12. Välkommen att skicka in ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som du vill presentera.

FoU-konferensen vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och vill  presentera ett fördjupningsarbete eller förbättringsprojekt på minst avancerad nivå (D-nivå). Konferensen är öppen för alla medarbetare inom primärvården, men föranmälan krävs.

Syftet med konferensen är att sprida evidensbaserad kunskap och nya arbetssätt för alla yrkesgrupper inom primärvården. Forsknings-och utvecklingsresultat kommer att redovisas muntligt.

Presentationen ska vara maximalt 20 minuter och efterföljs av en diskussion ledd av en moderator. Moderator kommer att vara Marina Taloyan (docent, AVC-samordnare, KI/NVS).

Bidraget ska vara inlämnat senast den 1 september 2018 genom att ange ämne FoU-konferens och skickas in till: marina.taloyan@sll.se.

Anmälan till konferensen görs till marina.taloyan@sll.se, senast den 24 september.

Besked om eventuell antagning eller revision av abstract lämnas av expertgruppen senast den 14 september 2018.

Utforma ditt bidrag enligt följande:

  • Maximalt 1 A4 med teckensnitt: Times New Roman, dubbelt radavstånd, 12 punkter)
  • Redogör kort för ditt arbete under rubrikerna "Introduktion", "Metod", "Resultat" och "Diskussion"
  • Ange även i vilket sammanhang du genomfört ditt arbete, tex. "Magisteruppsats, D- uppsats, ST-projekt, fördjupningsarbete inom avancerad högskolekurs"'
  • Bifoga även din PPT i PDF format till e-postadressen som anges på inbjudan.

Välkomna med ditt bidrag!

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-08-15

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER