APC live i Almedalen!

AlmedalenNätverket Hjärna Tillsammans, där APC är en aktör, deltar i Almedalen den 3 och 4 juli. Där presenteras den unika nätverksmodell som arbetats fram genom sömlös samverkan mellan intresseorganisationer och rehab-aktörer samt medinflytande från patienter och brukare med förvärvad hjärnskada. Modellen har lett till ökad växtkraft, samsyn och gemensam kunskapsbank. Seminarierna kommer att livesändas med direktlänk från APC:s webbplats.

 

Följ oss direkt här  här >>

Seminarium 3/7: Från stuprör och utanförskap till delaktighet och samverkan för hjärnskadade

Tisdag 3 juli arrangerar Hjärna Tillsammans ett eget seminarium om den nätverksmodell för bättre stöd till personer med förvärvad hjärnskada som parterna tillsammans utvecklat. Projektet startade för att det fanns stora behov av bättre samordning och långsiktigt stöd efter akutskedet. Seminariet handlar om hur projektet arbetar och vad som hänt under de snart tre år Hjärna Tillsammans funnits.

Ur beskrivningen av seminariet: Tillsammans har personer med förvärvad hjärnskada, närstående och aktörer från olika verksamheter och samhällsinsatser tagit till vara och utvecklat kunskap och erfarenheter, och skapat nya arenor för gemenskap och växtkraft. Exempelvis genom erfarenhetscoacher, peer support, tisdagsträffar för personer med förvärvad hjärnskada, utbildningar, bloggar, närståendeaktiviteter och nätverksgrupper.

Moderator: Christina Eriksson, kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm

Medverkande:
* Lena Von Koch, senior professor, Karolinska Institutet

* Per Hamid Ghatan, överläkare och sektionschef rehabiliteringsmedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala

* Peter Graaf, vd, Tiohundra AB, 

* Lena Ringstedt, ordförande, Afasiföreningen Stockholm

* Fredrik Sandman, medlem Afasiföreningen Stockholms län

* Kersti Wiberg, projektledare, Hjärna Tillsammans

Seminariet pågår 10.45-11.30 på Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 i Visby.

Läs mer om seminariet 3/7 på Almedalens webbplats.

Se direktsändningen på webbplatsen fulldelaktighet.se >>

Seminarium 4/7: Digital delaktighet – inte för alla?

Onsdag 4 juli hålls ett seminarium om hur digitaliseringen, som ju skulle ge större delaktighet, i stället kan utestänga vissa. Det gäller speciellt om man har kommunikativ eller kognitiv funktionsnedsättning. En ny undersökning visar att personer med afasi eller stroke hör till dem som har allra svårast att använda digital teknik och e-tjänster. När digitaliseringståget går blir några kvar på perrongen.

Ur beskrivningen av seminariet: Personer med förvärvad hjärnskada är en grupp i samhället som lätt hamnar utanför de digitala applikationernas möjligheter, det smarta sättet att kommunicera, och som inte alls har kommit att inkluderas i den digitala gemenskapen. Det framgår bland annat av den offentliggjorda rapporten från Begripsam: ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.

Medverkande i panelsamtal

* Stefan Johansson, vd, Begripsam

* Lena Ringstedt, ordförande, Hjärna tillsammans

* Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) Stockholms läns Landsting

* Fredrik Sandman, medlem Afasiföreningen Stockholms Län

* Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

* Caroline Högstedt, Konsumentverket

Seminariet pågår 17.00-18.00 på Delaktighetsforum, 2 tr, Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-06-28

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER