God fortsättning - tillbakablick!

2017God fortsättning. Nu skriver vi 2018 och ett nytt arbetsår ligger framför oss vilket jag ser mycket fram emot. Samtidigt vill jag passa på att göra en tillbakablick på det gångna året. Ett år då mycket hände, och som så här i backspegeln har varit både utvecklande och utmanande.


Flytten till Torsplan gick i augusti och med de nya lokalerna kan APC öka möjligheterna till kommunikation, kreativitet och samarbete med många fler.

Ett stort antal utbildningar, utvecklingsprojekt, seminarier och workshops har genomförts under året. Ett flertal doktorander från vårdens alla yrkesområden har registrerats och tre personer disputerade. Är du intresserad eller undrar hur en forskarbana kan se ut eller om du skulle vilja vara med i något forskningsprojekt – ta kontakt med din lokala AVC-samordnare eller kontaktpersonerna i våra nio forskarnätverk som du hittar på vår hemsida.

För att bidra till att öka kvaliteten på handledning och det interprofessionella lärandet har pedagogiska projekt och handledarutbildningar pågått på alla AVC. Med interprofessionellt lärande kan vi bygga starka och trygga arbetsteam. Ju mer kunskap om modern handledning, desto mer stimulerande och roligare blir det att handleda. AVC väcker stort intresse inte bara inom länet men också utanför Stockholmsregionen. Många nationella och internationella studiebesök har tagits emot, även vårt grannlän i norr Uppsala är i intresserade av att starta AVC.

Under året har vi ytterligare utvecklat samarbetet med sektionerna på NVS vid KI, det vill säga sektionen för omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, socialt arbete samt sektionen för allmänmedicin och primärvård. Detta för att stärka alla yrkesgrupper i primärvården. Alla behövs. Flera viktiga projektplaner, för forskning eller utveckling har tagits fram och är på gång.

Vi välkomnade även CaPrim, ett kunskapsteam inom cancerområdet. Teamet arbetar på uppdrag från Regionalt Cancercentrum, RCC. Uppdraget är att informera och utbilda om standardiserade vårdförlopp (SVF), primärvårdsanpassa (SVF) samt att göra problem- och behovsinventering. Teamet erbjuder varje AVC-område informationsmöten om satsningen. I höstas kom ytterligare ett kunskapsteam, Våld i nära relationer till APC. Teamet arbetar både med hälso- och sjukvården, kommuner, frivilligorganisationer och andra som kan vara berörda. Totalt har vi nu 7 interprofessionella kunskapsteam på APC. Flera team stärks ytterligare nästa år och nya är på gång.

Universitetssjukvård under lupp
Fredagen den 15 december utvärderades APC/AVC av representanter från Socialstyrelsen. Fokus var utveckling av Universitetssjukvården i primärvården. Det var skarpa frågor med fokus på forskning, akademisk kompetens och utbildning för studenter. Det blev tydligt att vi gör mycket, för i sammanhanget små medel. Några exempel: Det totala antal studentdagar i primärvården för studenter är cirka 34 000/år. Till det är 96 pågående forskningsprojekt och 35 utvecklingsprojekt. Utvärderarna poängterade att vi i primärvården måste arbeta mer tillsammans med KI och andra centrumbildningar och att alla måste bidra till utbildning, forskning och utveckling. Ett utlåtande från Socialstyrelsen kommer under våren 2018 vilket vi ser fram emot för vår fortsatta utveckling för att bli en stark Universitetssjukvård.

Bästa hälsningar
Eva Sydhoff Henriksen
verksamhetschef

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-01-08

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER