Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården

Forskarnätverket arbetar med att beforska och utveckla kunnandet inom områdena informatik och beslutsstöd, pedagogik, organisation, och samsjuklighet i primärvårdens olika verksamheter. Fokus är att studera sjuklighet i ett sammanhang, där kontextuella faktorer synliggörs. Målet är att utveckla kunskap kring samsjuklighet i sig och en mer anpassad organisation, samt implementering av nya verktyg och ett personcentrerat arbetssätt i vården.

Aktuella insatser innefattar bland annat forskning inom följande fält är (1) informatik och beslutsstöd i första linjens vårdformer; (2) utbildning och fortbildning med stöd av IT-lösningar; (3) samsjuklighet inom smärtvård och äldre populationer; (4) prevention, vårdkontinuitet och patientmedverkan och (5) sjukskrivningsforskning.

Kontaktperson och sammankallande
Eva Toth-Pal, medicine doktor, eva.toth-pal@sll.se

Övriga medlemmar i nätverket:

 1. Gunnar Nilsson, professor
 2. Magnus Peterson, medicine doktor
 3. BC Bertilson, medicine doktor
 4. Helena Salminen, medicine doktor
 5. Marina Taloyan, docent
 6. Björn Hansell, doktorand
 7. Lovisa Jäderlund Hagstedt, doktorand, AKA Tiohundra AVC
 8. Jan Hasselström, medicine doktor
 9. Christina Olsson, medicine doktor
 10. Lennart Carlsson, medicine doktor
 11. Hassan Alinaghizadeh, doktorand
Verksamhet:
APC Forskning
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2017-12-20

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER