Forum om att utveckla diabetesvården - tillsammans

TillsammansVälkommen till en spännande eftermiddag om interprofessionell samverkan i diabetesvården där kompetensen hos primärvårdens personal spelar en betydelsefull roll. På agendan står: allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, vi vill vara delaktiga - råd och tips till vården från personer med diabetes, samt panelsamtal. Datum och tid? 28 november kl 13.00-16.30. 

Målgrupp
Alla yrkeskategorier som arbetar med diabetes i primärvården

AGENDA:
Allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet 
Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, doktorand 

Teamet som tillsammans arbetar mot gemensamma mål
Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska 

Vi vill vara delaktiga! - råd och tips till vården från personer med diabetes
Karin Fryksäter och Mats Loqvist 

Paneldiskussion – Vad fungerar bra i samverkan? Vad fungerar mindre bra? Hur kan vi bli bättre?

Plats:
Wennergren center, Sveavägen 166,  113 46 Stockholm

Tid: 28 november kl 13.00–16.30, kaffe/frukt serveras under eftermiddagen

Anmälan:
Senast 16 november till kaija.seijboldt@sll.se eller ann.lindstrom@sll.se

Arrangör:
Kunskapsteam Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-09-14

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER