Han går från stamceller till mer patientnära projekt

PanosLitenAVC S:t Eriks nya samordnare Panos Papachristou inspireras av gränsöverskridande samarbete och forskning.
– FoU är inget solospel. De bästa och mest effektiva lösningarna kommer från att jobba tillsammans, dela idéer och bryta ner traditionella barriärer. Vidden i primärvårdens verksamhet kräver också det, säger han.


Sedan Panos Papachristou blev AVC S:t Eriks nya samordnare i januari har han rest runt i AVC-nätverket, förkovrat sig, och försökt ringa in angelägna områden. Och han ser fram mot att följa med på tillväxtresan.
– Det är ett spännande uppdrag som kan göra skillnad på sikt, för både personal och patienter. Stor del av del av tiden har han ägnat åt att lära känna kollegor, lyssna och fråga. Det är också en bärande idé med Akademiska vårdcentraler. Att ta vara på och fånga upp idéer och behov som finns.
– A och o är en öppen dialog och att aktiviteter utgår från dem som verkar i primärvården. Vilka behov finns? Vilka områden ska vi jobba med och på vilket sätt? Det är viktigt med tajming också, att exempelvis haka på ett pågående utvecklingsarbete eller att plocka in sådant som kan gagna lärande, utveckling och patientnytta, säger Panos.

Vetenskap i vardagen
Samtidigt är det viktigt att få in det vetenskapliga tänkandet som en naturlig del i det dagliga arbetet.
– Mängden ny kunskap kring hur sjukdomar och besvär på bästa sätt förebyggs, utreds och behandlas ökar. Utvecklingen medför förbättrade möjligheter att hjälpa patienterna, men ställer också högre krav på den enskilde behandlaren, samt på strukturer och processer för att snabbt och effektivt sprida ny och uppdaterad kunskap och omsätta den i klinisk praxis till gagn för patienterna, säger Panos Papachristou

För att bana vägen för det står Panos, VIL-samordnare och adjungerade kliniska adjunkter inom S:t Eriks AVC-nätverk redo. Med att formera organisation och rutiner, konsultationer, föreläsningar, knyta kontakter inom och utom AVC-nätverket, erbjuda stöd att skriva projektplaner och diskutera vetenskapliga artiklar tillsammans. Handledning är en annan uppgift, exempelvis för ST-läkare som genomför vetenskapliga projekt som del i sin utbildning.
– Det är en viktig plantskola för kollegor som kan tänka sig mer forskning, menar Panos.

Bred forskningsbakgrund och tvära kast
Han har själv en bred forskningsbakgrund och olika ingångar till sjukvården. Inledningsvis som biomedicinare och stamcellsforskare. Med tiden växte en önskan fram att komma närmare patienterna, då han bestämde sig för att sadla om till läkare och sedermera specialist i allmänmedicin. Han ser fördelar med sin bakgrund och hoppas kunna korsbefrukta kunskaperna och erfarenheterna i sitt nya uppdrag. Exempelvis vill han gärna gärna knyta tajtare band mellan neuroforskning och fysisk aktivitet.
– Det behövs mer gränsöverskridande forskning i primärvården. Modern hjärnforskning visar att fysisk aktivitet har stora effekter på vår hjärna.

Annat potentiellt område är att vara med och ta fram fler smarta it-lösningar som kan förenkla för både patienter och personal i primärvården.
– Mycket görs, men är inte anpassat för primärvården så som den ser ut idag, menar Panos Papachristou.

Inget solospel
På agendan står även att utvidga AVC-nätverket med fler aktörer.
–  Just nu slänger jag ut en massa agnar – till föreningar och hälso- och sjukvårdsaktörer och forskare.
Ett område han hoppas samverka mer kring är vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning.
–  De är en grupp som är särskilt utsatt för ohälsa och sjukdom. Primärvården är en av flera aktörer som behöver bli bättre på att både upptäcka den översjuklighet som så många gånger påvisats och behandla så tidigt som möjligt, säger Panos Papachristou.

På frågan om AVC-konceptet är här för att stanna är svaret: ja. Mer vård kommer att bedrivas i primärvården. Kompetens och välutbildad personal och en vård som bygger på aktuell och relevant kunskap är då en förutsättning. En utvecklingsinriktad primärvård gör också arbetsplatsen mer attraktiv.
– Det är viktigt att medarbetare tycker att jobbet är roligt och stimuleras, anser han.

Vill du veta mer om AVC S:t Erik. Kontakta Panos på: panos.papachristou@steriksvardcentral.se

Text & foto: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-06-13

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER