AVC och Shanghai knyter kunskapsband!

KErstiAPCJakobsbergs, Hässelby/Akalla och Gustavsbegs akademiska vårdcentraler, AVC, har slutit samförståndsavtal med Shanghais hälso- och sjukvård. De ligger som grund för nytt samarbete kring organisation, utbildningsfrågor, praktik och forskning i primärvården.


Shanghais hälso- och sjukvård har uppmärksammat Sveriges och SLSO:s modell för primärvård och efterfrågar kompetens och olika lösningar för att utveckla sin egen primärvård. För att bana vägen för samarbete slöts nyligen ett avtal där Jakobsbergs, Hässelby/Akallas och Gustavsbergs akademiska vårdcentraler är centrala nav tillsammans med tre kinesiska motsvarigheter.
– Det är fantastisk spännande. Vi är hedrade över att få vara med och påverka globalt samtidigt som vi får tillgång till ny kunskap, exempelvis hur man hanterar stora volymer patienter. De ligger också långt framme med förebyggande arbete. Det är en win-win situation, säger Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Kineserna är särskilt intresserade av områden som organisation, kvalitetsarbete, fortbildning, utbildning av allmänläkare, teamarbete, strategier för behandling och omvårdnad och forskning – allt med fokus på primärvården. Tanken är att det ska ske genom ett ökat utbyte av personal och lärare, praktik och gemensamma forskningsprojekt.
– Vi investerar stort i Shanghai på att utveckla och bygga ut primärvården, där Sverige och Stockholm ses som föregångare i många avseenden. Vi tilltalas till exempel av ert teamarbete i vården och arbetet med kroniska sjuka och äldre patienter. På sikt är vi också intresserade av forskningssamarbete med Karolinska Institutet, säger Wu Qianyu, direktör vid Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning.

 AVCKnyterbandNY

 FRÅN LÄTTAKUT TILL AKADEMI  Från vänster: Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling diskuterar med en av de kinesiska gästerna, verksamhetschef Agneta Björklund, Jakobsbergs vårdcentral och AVC, besök på lättakuten i Flemingsberg, Wu Qianyu, direktör vid Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning i samspråk med landstingsfullmäktiges ordförande Annika Sandström och på sista bilden: besök på Huddinge vårdcentral.


I samband med att avtalet undertecknades visades delar av bredden i länets primärvård upp. Gästerna från Shanghai besökte lättakuten på Huddinge sjukhus, Huddinge vårdcentral och Gustavsbergs akademiska vårdcentral. På Jakobsbergs sjukhus fick delegationen även en inblick i arbete över vård- och verksamhetsgränser. Där har Jakobsbergs Akademiska vårdcentral många aktiviteter och i huset ryms även geriatrik, vårdcentral, tandvård och FoU nu under samma tak.
– Att inleda samarbete med Shanghai ser vi som ytterligare en fin möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenheter. Tankar finns på auskultation i höst, men inget är bestämt ännu. Det säger Agneta Björklund, verksamhetschef på Jakobsbergs vårdcentral samt företrädare för Jakobsbergs Akademiska vårdcentral som kommer att ha Changning-distriktet som kinesisk vänort.

AVC-samordnaren Elisabeth Rydwik tycker att skillnader i syn på traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin är intressant.
– De delvis olika medicinska traditionerna i Sverige och Kina skulle kunna vara en grund för gemensamma intressanta forskningsprojekt, säger hon.

Akademiskt primärvårdscentrum, där de Akademiska vårdcentralerna ingår, har sedan tidigare internationella samarbetsprojekt med Kina, som exempelvis lett till att en Akademisk vårdcentral öppnat i Beijing-regionen.

Samförståndsavtalet signerades under en ceremoni i Graverska huset den 29 maj där landstingsfullmäktiges ordförande Annika Sandström (m) var värd.

Om avtalet
Ett 3-årigt avtal, ett så kallat ”memorandum of understanding” har slutits mellan Stockholms läns sjukvårdsområde, de Akademiska vårdcentralerna Jakobsberg, Hässelby/Akalla och Gustavsberg och och Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning och Community Health Service center i Changning, Putuo och Xuhuidistrikten. Avtalet har beretts i samråd med Socialdepartementet och parterna inom Stockholms läns landsting och deras kinesiska motsvarigheter.

Text: Daphne Macris
Foto: Yanan Li & Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-06-19

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER