Körkort i spirometri ger bättre koll på lungfunktion

UllaoCyntiaAPC– Det är viktigt att hålla sina kunskaper uppdaterade och att öppna sitt sinne för nya intryck. Annars är risken att man gör som man alltid gjort. Det menar Ulla Johannisson och Cynthia Gaudio som båda har gått kursen Nationellt Spirometrikörkort.


Utbildningen, som är två dagar lång och arrangeras av Akademiskt primärvårdscentrum, syftar till att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar – från patientinformation och undersökning till tolkning av resultatet. Anledningen till att Cynthia och Ulla sökte kursen var just för att kvalitetsäkra spirometrin i sin respektive verksamhet.
– Det räcker inte att 1 av 12- 15 sköterskor kan utföra en spirometri, som det är i vår verksamhet. Det krävs en kompetenshöjning, säger Cynthia Gaudio.

Hon arbetar som sjuksköterska på Norrtälje norra vårdcentral, en stor mottagning med 15 000 listade patienter, där spirometriundersökningarna måste bokas i förhand. På Ulla Johannissons arbetsplats, Huddinge Centrum Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM, utför de istället spirometri och pricktester under besöken, på ett rullande schema.
– För att arbetet ska bli praktiskt genomförbart finns det en strävan att alla på barnläkarmottagningarna i Huddinge ska kunna utföra säker spirometri, berättar Ulla, som arbetar som barnsjuksköterska.

Både Ulla och Cynthia upplever att de har fått mer förståelse för hur de läser av spirometern och att det har varit utvecklande och roligt att träffa kollegor under kursdagarna.
– Nu förstår jag att det inte finns något enkelt tänk kring spirometri, utan att det handlar om anamnes och kurva tillsammans med diagnos, säger Ulla.
– Kursen var jättebra, med ett bra upplägg och på en lagom nivå, säger Cynthia. Kunskaperna behöver nog repeteras om ett par år, man blir aldrig fullärd, avslutar hon.

Är du också intresserad av att gå kursen Nationellt spirometrikörkort? Du anmäler dig här.

Text och foto: Jessica Lindh

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-06-18

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER