Gör skillnad för de svårast sjuka äldre!

MestsjukaäldreHär är 7,5-poängskursen för dig som vill fördjupa kunskaperna i att identifiera och behandla äldre med komplexa behov. Att utveckla den egna yrkesrollen och öka kunskapen om tvärprofessionellt arbete utanför sjukhuset är annat ur kursinnehållet. Start 4 februari 2015.

Ur kursinnehållet

Områden som kommer att beröras:

  • Gerontologi och geriatrik
  • Helhetssyn och situationsorienterad vård i relation till sjukdomsorienterad vård.
  • Brytpunktbedömning och palliativ vård
  • Prevention, förebyggande hälsoarbete och funktionsstödjande åtgärder
  • Hemsjukvård
  • Lagstiftning/uppdrag
  • Verktyg och metoder för bedömning, behandling och rehabilitering
  • Teknik/hjälpmedel
  • Den egna rollen i den egna respektive den gemensamma vården av äldre med komplexa behov

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre avsnitt med en inledande studiedag följt av två dagar där föreläsningar varvas med arbete och diskussion i grupp. Studiedagarna är dels avsatta för en patientintervju, ett hembesök och en undersökning av förutsättningarna på hemmaplan. Det kombineras med självstudier och en skriftlig reflektion utifrån givna frågeställningar. Resultatet presenteras sedan och är underlag för diskussion. Kursen avslutas med examinationsdag där reflektionerna presenteras och diskuteras.

Kursansvariga

Centrum för allmänmedicin, CeFAM, Institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Tid, plats

Kursen startar 2015-02-04. Kursperioderna är 4-6/2, 11-13/3, 22-24/4 med examination 22/5-15. Totalt sex kursdagar, tre studiedagar samt en examinationsdag.

Karolinska Institutet Campus Syd, Huddinge, Alfred Nobels allé 12, Plan 5, CeFAM

Kurskostnad

9.700 kr för anställda som arbetar på uppdrag för SLL, 11.200 kr, exkl moms för övriga.

Mer information

www.cefam.se (kurser, sök på Äldres hälsa) eller på www.ki.se/uppdragsutbildning (sök ”De mest sjuka äldre”).

För ytterligare information kontakta

Sonja Modin, kursledare, specialist i allmänmedicin, med.dr.
E-post: sonja.modin@sll.se

För administrativa frågor, kontakta:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: Ulla.Finati@ki.se, Tel: 08-524 838 91

Föreläsare

Se bifogad pdf.

Anmälan

www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag är 2014-12-14.

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-08-28

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER