Gott betyg för VESTA visar utvärdering

YlvaJanEricProgrammet VESTA fungerar för att hjälpa ST-läkare i allmänmedicin att genomföra obligatoriska vetenskapliga projekt. 81 procent av deltagarna är godkända. De flesta tycker att nyttan varit stor och är nöjda med handledningen. Det menar studierektor Jan-Eric Olsson och docent Ylva Skånér i senaste numret av Läkartidningen.

Bakgrund

Socialstyrelsen har bestämt att alla ST-läkare som fått sin läkarlegitimation efter den 1 juli 2006 ska göra ett vetenskapligt projektarbete.

VESTA

VESTA står för Vetenskap och evidens för ST-läkare i Allmänmedicin och är ett frivilligt erbjudande från Centrum för allmänmedicin för att hjälpa en tredjedel av landets ST-läkare i allmänmedicin att göra sina vetenskapliga projektarbeten.

I programmet ingår bland annat kurser för kliniska handledare och ST-läkare, klinisk och vetenskaplig handledning samt granskning och bedömning av projektplaner och rapporter. Detta enligt förarbetena till etikprövningslagen. 

Målet med VESTA är att kursdeltagaren ska ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete och ha genomfört ett projektarbete från första idén, via litteratursökning och projektplan, till insamling och analys av data samt slutligen en presentation med diskussion av resultaten.

Det yttersta ansvaret för att ST-läkaren får den kunskap som behövs har verksamhetscheferna på vårdcentralerna.

Resultat av utvärdering:

  • 188 av 233 deltagare (81 procent) har fått sina rapporter godkända.
  • Majoriteten av deltagarna blev godkända efter högst två granskningar av projektplan respektive rapport.
  • Skattningar från 134 godkända ST-läkare redovisas. De flesta anger att de haft stor nytta av vad de lärt sig av projektarbetet, att det varit inspirerande att delta i projektet och att de varit nöjda med handledningen.
  • Programmet kostar cirka 30 000 kronor per ST-läkare.

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-02-05

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER