Fortbildning & utveckling - Informationsmaterial

Här kan du ladda ner och läsa vårt informationsmaterial. Klicka på skriftens namn för närmare information och nedladdning.

 

Information kopplad till Covid-19

>>Praktisk information om akuta inhalationer.

>>Råd om mat och dryck vid Covid-19 infektion, för vård utanför sjukhus.

>>Stöd till sjuksköterskor och distriktssköterskor för omvårdnad inom basal hemsjukvård och på mottagning.Övrig information från kunskapsteamen


Diabetes 

Att välja skor >>>

Rör på fötterna >>>

Ta hand om dina fötter >>> 

Grupputbildning i diabetes 

Grupputbildning del 1 Sjukdomen >>>

Grupputbildning del 2 Maten >>>

Grupputbildning del 3 Behandling >>>

Grupputbildning del 4 Komplikationer >>>

Grupputbildning del 5 Att leva med sjukdomen >>>

Manual för grupputbildning >>>

 

Levnadsvanor 

Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal  >>>

Läkemedel för rökavvänjning >>>

 

Äldre/Prevention och behandling av undernäring hos äldre 

Bedömningshjälp undernäring >>>

Energiberikning >>> 

Individuell kostplan >>>

Kostråd till dig som behöver extra energi och näring >>>

Kostråd till dig som är förstoppad >>>

Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken >>>

Mellanmålsförslag >>>

Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning >>>>

Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut >>> 

Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring/risk för undernäring >>> 

Råd till dig som besväras av muntorrhet >>>

Råd till dig som har dålig aptit >>>

Samverkansrapport >>>

Samverkansrapport, användarguide >>>

Självskattningsskala >>>

SBAR Demens >>>

 

Våld mot kvinnor

Berättelsen om Kvinnan och Mannen >>>

 

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2013-11-19

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER