Från idé till studie - forskarskola för primärvård nästa höst

VETENSKAPÄr du intresserad av forskning, men behöver vässa kunskaperna och hjälp med att omsätta en idé i praktiken? Då kan den specialdesignade forskarskolan med allmänmedicinsk inriktning vara något för dig. Ny start hösten 2014. Sista anmälningsdag är 17 mars.

 

 

Det övergripande målet för forskarskolan är att säkerställa en ny generation välutbildade forskare inom allmänmedicin i vid bemärkelse genom en utbildning med hög internationell standard. Stommen för utbildningen är forskarskolan som framgångsrikt drevs i CeFAMs regi 2006-2008 och 2010-2012, samt den forskarskola som just nu pågår. Nästa forskarskola startar hösten 2014. Ny start hösten 2014. Sista anmälningsdag 17 mars.

 

Öppen för många

Forskarskolan är öppen för många olika yrkesgrupper. Du bör ha en kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annat längre åtagande med primärvårdsanknytning. Du kan vara blivande doktorand eller nyligen antagen. Du som ännu inte är doktorand men som antas till forskarskolan bör ansöka om antagning till forskarutbildning så snart som möjligt, dock senast sex månader efter antagning till forskarskolan. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

 

Behörig att söka är du som:

För hjälp med forskningsplan och kontakt med potentiella handledare kan stöd ges via forskargrupperna på CeFAM.

 

Fyra block under två år

För att göra det möjligt att kombinera studierna med kliniskt arbete är den 20 veckor långa forskarskolan, fördelad på 4 block om vardera 5 veckor under två år. Kurserna omfattar alla teoretiska poäng som behövs för den som vill ta doktorsexamen.

 

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 33 740 kr + LKP under de aktuella kursperioderna (4 perioder à fem veckor) under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

 

Under kursperioderna ges inget utrymme för parallellt kliniskt arbete.

 

Kursperioder

Block 1  2014-11-03          2014-12-05

Block 2  2015-04-20          2015-05-22

Block 3  2015-11-02          2015-12-04

Block 4  2016-04-25          2016-05-27

 

Den röda tråden

De olika blocken ska spegla allmänmedicin ur olika perspektiv, där teori varvas med praktiska moment. Som deltagare får du bland annat kunskap om: hur man planerar och lägger upp en studie, vetenskapsfilosofi forskningsetik, biostatistik och att självständigt kunna utföra statistiska analyser, epidemiologi, forskningsmetodik, hälsoinformatik, patientnära kliniska studier, hälsoekonomi, organisation och ledarskapsfrågor, vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande, anslagsansökningar, presentationsteknik och mediarelationer.

 

Varje ansökan bedöms utifrån:

  • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans för primärvården.
  • Sökanden - erfarenhet och motivering.
  • Sammanlagd handledarpotential.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Axel Carlsson, kursansvarig, tfn 0761-74 51 74, e-post: axel.carlsson@ki.se eller Per Wändell, professor i allmänmedicin och studierektor för forskarskolan, tfn 08-524 88 727, e-post: per.wandell@ki.se

 

Anmäl dig till Forskarskolan i allmänmedicin 2014 här >>

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2013-11-14

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER