Gunnar Nilsson får prestigefyllt pris

GunnarNilssonprisGunnar Nilsson, professor i allmänmedicin och verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin är årets mottagare av Karolinska Institutets (KI) pedagogiska pris. Han prisas bland annat för sitt arbete med att organisera, utveckla, införa och utvärdera det nya läkarprogrammet vid KI.

 

Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet lyfter även fram hans utvecklingsarbete på programövergripande nivå ”vilket ofta gjorts med internationellt perspektiv och med en interprofessionell inriktning”.

Priset är på 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 24 oktober i år.

Styrelsens motivering  i sin helhet:                                                               ”Gunnar Nilsson, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har varit engagerad i undervisning vid Karolinska Institutet sedan 1990 och har omfattande erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Genom sitt motiverande ledarskap och starka engagemang har han haft en avgörande roll i arbetet med att organisera, utveckla, implementera och utvärdera det nya läkarprogrammet vid Karolinska Institutet som drogs igång 2007. I rollen som ordförande för läkarprogrammets programnämnd har Gunnar Nilsson genomfört ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt som, till exempel, valbara fördjupningskurser (SVK) och examinationsformer. Gunnar Nilsson handleder flera pedagogiska projekt på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Han har även drivit ett omfattande förarbete inför Universitetskanslersämbetets utvärdering av programmet. Gunnar Nilsson har även visat mycket god förmåga att driva och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete på programövergripande nivå vilket ofta gjorts med internationellt perspektiv och med en interprofessionell inriktning. Gunnar Nilsson har ett flertal publikationer i medicinsk pedagogik och utsågs 2012 till ledamot i den nyligen etablerade Pedagogiska akademin.”

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2013-08-26

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER