Ät- och näringsproblem bland äldre - 7,5 högskolepoäng

NäringsdryckBehöver du fördjupa dina kunskaper om prevention, förskrivning av kosttillägg och förbättra nutritionsvården för dina äldre och svårt sjuka patienter? Då kan denna helt nya 7,5 poängsutbildning vara något för dig.


Högskoleutbildningen vänder sig till dig som är distriktssköterska.
Målet är att du som kursdeltagare ska få fördjupade kunskaper om nutritionsproblem och behov av nutritionsstöd med ett förhållningssätt där du kan identifiera individuella behov och reflektera över hur viktig god nutritionsvård är för den enskilda patientens välbefinnande.

 

Kursdatum: 14-16/10, 24/10, 12-13/11, 28/11, 10-11/12.

Plats: Karolinska Institutet Campus Syd, Huddinge, Alfred Nobels allé 12, Plan 5, CeFAM.

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • identifiera risk för undernäring samt bedöma och analysera nutritionsproblem
 • planera och utföra omvårdnadsåtgärder samt följa upp och utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder
 • skilja på nutritionsbehov för patienter i tidigt och sent palliativt skede
 • tillämpa nutritionsvård utifrån patientens individuella behov

Efter avslutad kurs får du som är verksam i primärvården i Stockholms län även rätt att förskriva kosttillägg.

Kursinnehåll

 • Symtom och diagnostik vid undernäring/risk för undernäring
 • Bedömning av nutritionsproblem och val av lämpliga omvårdnadsåtgärder
 • Närings- och energiberikning av maten
 • Värdera behov och val av kosttillägg
 • Sjukdomsspecifik undernäring
 • Riktlinjer och förskrivning av kosttillägg
 • Palliativt förhållningssätt med inriktning på nutritionsvård till patienter i tidigt och sent palliativt skede
 • Brytpunktssamtal
 • Dokumentation (omvårdnadsprocessen)    

Pris
8 900 kr exklusive moms för de med vårdavtal med Stockholms läns landsting.
Övriga 10 900 kr exklusive moms  Litteratur och kaffe ingår i kurspriset. Antal platser 20.

Mer information
Liisa Samuelsson
E-post: riitta-liisa.samuelsson@ki.se

Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag är 2013-09-01.
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

 

Verksamhet:
Övergripande
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Läkare, leg. ej specialist, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Studerande, Annat, Hjärta/kärl, respiration endokrina funktioner och osteoporos, Gastroenterologi, nutrition och infektion, Mental hälsa, Muskuloskeletala funktioner och smärta
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2013-04-24

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER