Hälso- och sjukvårdsforskning

Forskningen har ett brett perspektiv på vårdutveckling och fokuserar på professionella processer inom vården, exempelvis vårdprocesser, konsultation, professionell samverkan, utbildning och informatik.

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder används inom forskningsområdet. Utveckling av teorigenererande metod har även fått en framträdande plats. Insamlingav data görs också med metoder som fokus- grupper, fält observa- tioner, intervjuer, enkäter och experiment. De flesta projekt har nära anknytning till klinisk verksamhet, vilket gör att resultat lätt kan införas och översättas till hälsofrämjande åtgärder i primärvården i form av nya metoder, utvecklande av utvärderingsformulär eller utbildningsinsatser.

Omvårdnadsprojekten fokuserar på intra- och interprofessionella perspektiv på distriktsköterskors hälsofrämjande och vårdande processer. Det kan gälla hur sjukhuspatienter förbereds för sitt liv hemma, införande av hälsosamtal med äldre, rådgivning till patienter med KOL som försöker sluta röka, distrikts- sköterskors beredskap att möta patienter utsatta för våld i hemmet eller säker läkemedelsanvändning.

En annan inriktning är interprofessionell samverkan som omfattar studier om kontinuitet i vården för blivande och nyblivna föräldrar, vård av patienter i hemmet som kräver ständig tillsyn, teamsamarbete inom skolans elevhälsa, och interprofessionell konsultation.

Ett nytt forskningssamarbete ”Grupputbildning i primärvården” (GrIP) har startats för att utveckla en arena där socialpsykologisk och pedagogisk teori och metod integreras med vårdvetenskap. Syftet är att studera MVC:s och BVC:s föräldrautbildning i grupp. Projektet görs i samarbete med Institutionen för beteende- vetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet, med medel från Vetenskapsrådet,  I ett vidare perspektiv får vi också erfarenhet och kunskap kring hur man på bästa sätt kan arbeta med olika slags patienter i grupp.

Kontaktperson: Eva Toth-Pal

Mejl: evatothpal@cefam.se

Telefon: 073-688 0552 / 073-972 0129

Verksamhet:
APC Forskning
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2013-01-30

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER