Gastroenterologi, nutrition och infektion

Forskningen fokuserar på magtarmkanalens funktion och problem hos friska och sjuka, näringsintagets betydelse för hälsan, och på olika sorters infektioner, från förkylningar till HIV.

Forskningsprojekten inom gastroenterologi sker huvudsakligen i form av epidemiologisk populationsbaserad forskning, inkluderande populationsbaserad endoskopisk forskning, såväl med gastroskopi som coloskopi. Syftet är att studera vad som är "normalt" och förekomsten av sjukliga och potentiellt farliga tillstånd hos människor som kanske ännu inte har sökt vård. Hur kan symptom som till exempel cellvävnads-, biokemiska eller mikrobiologiska förändringar påverka livskvalité? Det undersöker vi också och gör genetiska analyser. Vi samarbetar med andra institutioner inom Karolinska institutet, med Uppsala universitet och universitet i Finland, Tyskland, England, USA och Australien.

Ett av våra forskningsprojekt är inriktat på betydelsen av för tidig födsel och för låg födelsevikt när det gäller sjuklighet i matstrupen i vuxen ålder. Vi planerar även ett stort nutritionsprojekt inom ramen för Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC) , där vi med gastronomi, gastroenterologi, odontologi (tandläkarvetenskap) och nutrition ska studera risken för allvarlig sjuklighet hos äldre.

HIV är ett globalt problem. Allt fler länder har nu kunnat lansera bromsmediciner till hela sin befolkning. Arbetet med att förebygga smittspridning pågår också globalt. I Sverige har vi trots smittskyddsinsatser fortfarande nyupptäckta fall av HIV. CeFAM deltar i ett EU-projekt under Smittskyddsinstitutet (SMI), i samarbete med universiteten i Uppsala och Umeå och som handlar om migrationshälsa. Projektet rör HIV-prevention hos en migrerad befolkning från Etiopien och Eritrea. Projektet undersöker med hjälp av till exempel intervjuer och diskussioner  i fokusgrupper: "vad påverkar beslutet att HIV-testa sig?" Genom att veta mer om det, är förhoppningen att kunna påverka fler personer i den här gruppen att testa sig. Det är viktigt att få behandling så tidigt som möjligt, om det skulle visa sig att man är HIV-positiv.

English

Title Gastroenterology, Nutrition and Infection

The research focuses on gastrointestinal function and problems in health and disease, on the significance of nutritional intake, and on different types of infections, from colds to HIV.

Our research projects in gastroenterology is mainly in the form of epidemiological population-based research, including population-based endoscopic research, both by means of gastroscopy and colonoscopy. The aim is to study what is "normal", and the incidence of morbid and potentially dangerous condition of the people who (still) not sought care. The research relates to both the presence of symptoms and quality of life, and endoscopically visible changes, histological changes, and biochemical, microbiological and genetic analyzes. We cooperate with other institutions at the Karolinska institutet,, with Uppsala University and universities in Finland, Germany, England, USA and Australia.

One research project is focused on the importance of premature birth and low birth weight for the morbidity of the esophagus in adulthood. A large nutrition projects planned under the academic health care center (AVC) of  Jakobsberg where we with gastronomy, gastroenterology, odontology and nutrition will study the risk of sertain serious morbidity in the elderly.

HIV is a global issue. An increasing number of countries have now been able to launch antiretroviral treatment. Prevention of transmission is a global issue too. In spite of prevention efforts there are still new cases of HIV-positivity detected in Sweden. This project concerns HIV prevention in a migrated population from Ethiopia and Eritrea. According to statistics from the county council one would have expected more individuals from this group to test themselves for HIV, also, those who tested positive came late in their disease for testing. This project is part of a bigger EU project, owned by Swedish Institute for Infectious disease control (SMI), concerning migration health/health among immigrants.

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar
Målgrupp:
Gastroenterologi, nutrition och infektion
Datum:
2013-01-25

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER