Hälsosamtal med 75-åringar

Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

Kunskapen om att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har ett värde långt upp i åren har stärkts under senaste 15-årsperioden. Som en viktig del i att främja ett hälsosamt åldrande har förebyggande hälsosamtal till äldre lyfts fram. Stockholms läns landsting vill stimulera detta arbete genom att erbjuda alla 75 åringar ett Hälsosamtal i hemmet med en distriktssköterska. Dessa förebyggande hembesök är en del av husläkarverksamheternas åtagande och ingår i distriktssköterskans ordinarie arbete.

När det gäller det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har hälso- och sjukvården stor potential i form av specifik kunskap, förtroende och breda kontaktytor. Primärvården har möjlighet att nå alla personer individuellt och kan genom kunskap om samhällets struktur bidra till att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och i speciella skeden av livet. 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Vårdvetenskap
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-11-15

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER