Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete - ett interventionsprojekt

Rapport från ett fullskaligt interventionsprojekt på en kvinnoklinik i Stockholm med syfte att kartlägga och förbättra den psykiska arbetsmiljön. Projektet genomfördes 2001-2004 och innebar enkät- och intervjuundersökningar, riktade personalstödjande åtgärder utifrån uppgivna belastningar samt utvärdering av åtgärderna. Dessutom utvärderades klinikens handlingsplan för krishantering.

Rapport 2006:1

Författare

Hans Michélsen, docent, leg psykolog

Ulla Sebrant, fil dr, universitetslektor

Abbe Schulman, med dr, överläkare

En sammanfattning av rapporten finns på pdf och rapporten i sin helhet kan beställas från enheten.

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Lars Wahlström
Datum:
2012-11-06

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER