AT Väst

Vårdcentralerna i västerort ligger längs den blå och gröna tunnelbanelinjen. Det finns även vårdcentraler i Spånga och på Ekerö. I området finns knappt 60 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler, åtta som drivs av landstinget och sju i privat regi.

AT-blocken i centrala stan och västerort tillhör S:t Görans sjukhus. Fördelning mellan västerort och centrala stan sker genom lottning eller att AT-läkarna kommer överens om fördelningen. Studierektorerna väljer ut de vårdcentraler som står på tur och som har bra utbildningsklimat. Vi försöker ta hänsyn till särskilda önskemål avseende barnomsorg. Innan starten skickar studierektor ut information via e-post. Om något är oklart kontakta studierektorn.

Onsdag eftermiddag är avsatt för seminarier som varannan vecka ordnas i centrala stan och varannan vecka ordnas i Västerort, förutom ett uppehåll under sommaren. Information om tid och plats för seminarierna hittar du på www.stforum.se.

Studierektor för västerort
Jag, Rikard Viberg, är studierektor för AT- och ST-läkare i Västerort sedan 1996 och specialist i allmänmedicin sedan 1987. Jag arbetar kliniskt på Hässelby vårdcentral. Som studierektor är min uppgift att vara stöd för AT- och ST-läkare i området samt att fungerar som kvalitetsgranskare av AT- och ST-utbildningen i allmänmedicin.

Välkommen att kontakta mig på rikard.viberg@sll.se

Verksamhet:
APC AT & ST
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-10-11

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER