AT Nordost

Stockholm nordost (NO) motsvarar områdena Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. I området finns ett 20-tal vårdcentraler, en del privata och en del landstingsdrivna.

AT-blocken tillhör Danderyds sjukhus. Placering sker enligt rullande schema. Man kan ha önskemål om placering men ej välja själv. I största mån görs försök att ta hänsyn till resväg så långt det är möjligt. Innan starten skickas information ut via e-post. Om något är oklart kontakta studierektorn.

Tisdag eftermiddag är avsatt som tid för seminarier eller föreläsningar på Danderyds sjukhus med uppehåll under sommaren.

Studierektor i Nordost
Luisa Escuder
luisa.escuder-miquel@sll.se

Verksamhet:
APC AT & ST
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-10-11

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER