AT Sydost

Tillgängliga vårdcentraler tar emot AT enligt rullande schema. Man kan ha önskemål om placering men inte välja själv.

AT administreras via Södersjukhuset och när du börjar AT får du information om i vilket område du kommer att göra vårdcentralsplaceringen. Du får information av studierektorn tre månader innan starten i primärvården om vilken vårdcentral du blir placerad på. Meddelandet skickas till din e-post på Södersjukhuset (förnamn.efternamn@sodersjukhuset.se)

Se till att i god tid ta kontakt med verksamhetschefen på vårdcentralen för att stämma av inför starten vad gäller till exempel handledare, semesterönskemål, deltidsarbete. Ett besök på vårdcentralen innan starten för att träffa din handledare rekommenderas.

Om du gör uppehåll för till exempel forskning, föräldraledighet, arbetar deltid eller på annat sätt flyttar fram starten i primärvården ber vi att du kontaktar studierektor minst tre månader före planerad start.

Seminarier; tid, plats och ämnen

AT-läkarna i sydost träffas onsdag eftermiddag ungefär en gång per månad under terminstid kl 13.00 till 16.00 för utbildning. Information om datum skickas ut i början av terminen. Onsdagseftermiddagar som är seminariefria är egen utbildningstid. Seminarierna hålls i landstingets lokaler på Folkungagatan 44, T-bana Medborgarplatsen.

Formen för utbildningen är primärvårdsinriktade seminarier som hålls av AT-läkarna själva enligt rullande schema. Två AT-läkare har huvudansvaret vid varje tillfälle och övriga medverkar i diskussionen eller till exempel gör egna fallpresentationer utifrån vad seminarieansvariga bestämt.

Medsittning

Görs som del i examinationen och gärna ofta som del i utbildningen på vårdcentralen. Medsittningsmall finns att hitta på www.ki.se under AT.

Studierektorer
Jag heter Lennart Råhlén och är studierektorer för ST/AT i Stockholm sydost och är specialist i allmänmedicin. Det är jag som sköter placeringen av AT-läkare på respektive vårdcentral, ordnar med lokal för seminarier etc. Jag finns tillgänglig på e-post. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något eller behöver hjälp.

lennart.rahlen@sll.se

Verksamhet:
APC AT & ST
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2012-10-11

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER