Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Vi erbjuder fortbildning för dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska i Stockholms län (cirka 900 distriktssköterskor, 500 sjuksköterskor). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av två distriktssköterskor som är FPU-ledare på Akademiskt primärvårdscentrum. En stor del av fortbildningen organiseras i 8 geografiska AVC-områden av fortbildningssamordnare (FS) samtliga i samarbete med ett lokalt nätverk av engagerade kollegor. Samarbete sker med ämnesspecifika vårdutvecklingsledare hos oss samt med andra aktörer. Fortbildningssamordnarna ingår i ett vårdutvecklingsråd som leds av FPU-ledarna. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från distriktssköterskor och sjuksköterskor samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade och genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och  nätverksmöten.

Här kan du söka efter våra kurser >>>

På gång

• Utbildningar: Motiverande samtal (MI), levnadsvanor, demenskompetens, MMSE, diabetes, spirometri,  identifiering risk för undernäring och Motiverande samtal (MI)
• Nätverksträffar: Diabetes, astma/KOL och tobaksavvänjning

Kontaktuppgifter

Christina Sandlund, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post: christina.sandlund@sll.se

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, FPU- ledare
E-post:
riitta-liisa.samuelsson@sll.se
Tel: 070- 737 43 91

 
Fortbildningssamordnare för distriktssköterskor/sjuksköterskor

AVC Norrtälje
Gisela Frost, Norrtälje Södra vårdcentral
e-post: gisela.frost@tiohundra.se

AVC Jakobsberg
Pernilla Alencar Siljehag, Hässelby vårdcentral
e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se 

Mörby AVC
Vakant

AVC Hässelby/Akalla 
Pernilla Siljehag Alencar, Hässelby vårdcentral
e-post: pernilla.alencar-siljehag@sll.se 

AVC S:t Erik
Emma Aspgren, Telefonplans vårdcentral
e-post: emma.aspgren@ptj.se

AVC Huddinge/Flemingsberg
Cecilia Stahre, Stuvsta vårdcentral
e-post: cecilia.stahre@sll.se

AVC Liljeholmen
Emma Aspgren, Telefonplans vårdcentral
e-post: emma.aspgren@ptj.se

AVC Gustavsberg
Vakant

Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-10-11

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER