Distriktsarbetsterapeuter

Vi erbjuder fortbildning för dig som är arbetsterapeut i Stockholms län (cirka 170 arbetsterapeuter). Fortbildningen och den professionella utvecklingen leds av en FPU-ledare. Fortbildningsaktiviteterna som erbjuds grundar sig bland annat på önskemål från arbetsterapeuterna själva samt verksamheternas uppdrag och behov. Aktiviteterna är evidensbaserade, genomförs med väletablerade pedagogiska metoder samt i lämpliga former till exempel kurser, seminarier och nätverksmöten.

På gång 2016

  • BOA Artrosskola
  • Kognitiv utbildning på StocKK 
  • Bedömning av arbetsförmåga, introduktion i att använda WRI, AWP,AWC och WEIS
  • Handrehabilitering
  • Arbetsförmåga

Gå in under kurser så hittar du fler utbildningar och aktuella datum!

 

Kontaktuppgifter

Anne Claesson,  FPU- ledare.
E-post: anne.claesson@sll.se

Är du arbetsterapeut och verksam inom Stockholms läns landstings primärvård och intresserad av att vara med i något av våra nätverk? Eller vill du kanske starta upp ett nytt nätverk? Hör av dig!

Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-10-08

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER