Vad är ett kunskapsteam?

På Akademiskt primärvårdscentrum arbetar flera ämnesspecifika kunskapsteam. Teamen består av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom ämnet. De har även pedagogisk, vetenskaplig och ledarskapskompetens. Majoriteten av vårdutvecklingsledarna i teamen arbetar även kliniskt i primärvården. 

Vad kan vi erbjuda dig som arbetar i primärvården?

• fortbildning i form av kurser och seminarier
• fortlöpande stöd t ex med implementering av nya riktlinjer
• uppföljning av stödinsatserna
• regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten
• vårdutvecklingsplaner som på ett strukturerat sätt beskriver det rekommenderade arbetssättet inom respektive ämnesområde.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-10-05

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER